Artikel Min. BZK: “Warmte uit afvalwater verduurzaamt zwembaden”

Een mooi artikel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over ons onderzoek vanuit de Energiebespaarcoalitie met betrekking tot het verwarmen van zwembadwater met ‘gratis’ warmte uit afval-, riool- of oppervlaktewater. Lees: Warmte uit afvalwater verduurzaamt zwembaden | Bedrijven en organisaties | Artikel | Zet ook de knop om Sinds de energiecrisis kampen veel […]

Lees meer

Circulaire weg Business Park Amsterdam Osdorp

Circulaire gebiedsontwikkeling optima forma. Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO) heeft samen met KWS, TAUW en Syntraal een circulaire weg gerealiseerd op Business Park Amsterdam Osdorp fase 2. De gebiedsontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company) van BPAO 2 heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Vandaar dat gekeken is naar de mogelijke duurzame oplossingen en toepassingen binnen […]

Lees meer

Drenthe levert maatwerk bij verduurzamen van gebouwen met maatschappelijke functie

Provincie Drenthe wil maatwerk leveren om gemeenten, culturele instellingen en scholen te helpen met kennis, coaching en (hulp bij) financiering bij het verduurzamen van gebouwen met een maatschappelijke functie. Hierdoor kunnen deze gebouwen sneller energiebesparende maatregelen nemen. Een mooi voorbeeld is de Protestantse Christelijke Basisschool Het Mozaïek. De school heeft een blijvende ambitie om te […]

Lees meer

Sportcentrum De Blinkerd Den Haag verwarmd met aquathermie

Syntraal heeft voor de gemeente Den Haag een compleet ontwerp gemaakt om sportcentrum De Blinkerd in Den Haag volledig gasloos te verwarmen middels riothermie. Het sportcentrum gebruikt nu jaarlijks zo’n 170.000 m3 gas, terwijl direct naast het sportcentrum een rioolgemaal van Hoogheemraadschap Delfland ligt. In ons onderzoek hebben we aangetoond dat bij dit gemaal ruim […]

Lees meer

Persoonlijk advies voor verduurzaming gebouwen

Ondersteuningsloketten van de provincie Noord-Brabant helpen de gemeenten en culturele instellingen met kennis, coaching en (hulp bij) financiering bij het verduurzamen van gebouwen met een maatschappelijke functie. Zo kunnen voor deze gebouwen sneller energiebesparende maatregelen genomen worden. Dat is de kracht van duurzaam Brabant!  Heel Nederland verduurzaamt. Niet alleen woningeigenaren, maar ook eigenaren van maatschappelijk […]

Lees meer

Breaking the bubble!

Breaking the bubble! Zo willen Rijkswaterstaat en de samenwerkende marktpartijen gezamenlijk het personele capaciteitsvraagstuk in onze GWW-sector aanpakken. Hierover is nagedacht in een goedbezocht event op 10 november 2022 in de Jaarbeurs Utrecht. Er liggen uitdagende opgaven, terwijl de arbeidsmarkt sterk in beweging is. Maar als wij het willen, lossen we de personele schaarste in […]

Lees meer

Impactmatrix warmteoplossingen

Nederland is gestart met de uitvoering van de warmtetransitie. Maar zijn alle varianten wel echt goed afgewogen en krijgen we straks geen collectieve spijt? Die vraag wordt heel vaak gesteld. En om het antwoord hierop te geven heeft Syntraal de impactmatrix ontwikkeld. Een eenvoudige tool, waarmee snel alle relevante warmteoplossingen op hun waarde worden getoetst. […]

Lees meer

Europees kampioenschap 2022 waterpolo voor mannen

Van 27 augustus tot 10 september 2022 in de Spaladium Arena in Split, Kroatië wordt de 35e Europees kampioenschappen waterpolo voor mannen gespeeld. Maandag 29 augustus as. om 17:00 spelen de Nederlandse waterpolomannen hun eerste poulewedstrijd op het EK tegen Duitsland. Op 31 augustus as. om 12:00 is dan het tweede duel tegen Spanje. De […]

Lees meer

TEA-analysetool toegevoegd aan WarmingUP-viewer

Syntraal heeft samen met Deltares en KWR Water de WarmingUP-viewer ontwikkeld, waarin de complete potentie van aquathermie in Nederland is opgenomen. De warmtepotentie van het oppervlaktewater, het afvalwater en het drinkwater is hiermee compleet in beeld gebracht. Een prangende vraag was om ook analyses uit te kunnen voeren. Voor de TEO-potentie was deze mogelijkheid er […]

Lees meer

Rekentool voor warmte uit RWZI’s

Syntraal heeft in opdracht van RVO een rekentool gemaakt voor het bepalen van de hoeveelheid restwarmte uit afvalwater. De tool is in samenwerking met Ennatuurlijk en Waterschapsbedrijf Limburg gebouwd en getest. Met de tool wordt nauwkeurig bepaald hoeveel warmte uitgekoppeld kan worden van het gezuiverde water uit een waterzuiveringsinstallatie. Op basis van gedetailleerdere afvoerhoeveelheden (op bijvoorbeeld minuut- of uur-basis) […]

Lees meer