Herbevestiging Veiligheidscultuurladder

Binnen Syntraal is SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) een centraal thema. Daarom worden haar interne processen jaarlijks geaudit, waaronder de veiligheidscultuurladder.  De Safety Culture Ladder (“de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. Op basis van een week lang interviews met […]

Lees meer

Hogere sterfte door hittestress, stelt nieuw onderzoek

Aan alle sterftegevallen door hitte in Nederland, kan nu al bijna eenderde worden toegeschreven aan klimaatverandering. Dit publiceerde de NOS naar aanleiding van een onderzoek waar onder andere het RIVM aan meewerkte. Jaarlijks gaat het in Nederland om bijna 250 doden. Er werd al vaker onderzoek gedaan naar de relatie tussen sterfte door hitte en […]

Lees meer

Syntraal professionals #StaySafe tijdens COVID crisis

Nu velen van ons op vakantie gaan is het belangrijk na te blijven denken over veiligheid. Niet alleen die van onszelf maar ook die van de mensen om ons heen. We denken aan de coronamaatregelen vanuit het RIVM, het (deur)beleid van onze opdrachtgevers, de richtlijnen vanuit Syntraal en bovenal ons eigen gevoel. Syntraal wil een […]

Lees meer

Voor coronathuiswerkers: thuiswerken 101

De kantoren zijn leeg, want wie thuis kan werken, móet thuis werken. In het washok, aan de eettafel of als je geluk hebt in je thuiskantoor. Vanuit huis werken kan natuurlijk efficiënt zijn: je bespaart reistijd, je kunt zelf je dag indelen en hoeft niet naar ellelange vergaderingen. “Desondanks moet je wel oppassen voor sociale […]

Lees meer

Syntraal look & feel

Vandaag hebben onze Syntraal talenten de nieuwe bedrijfsjassen in ontvangst mogen nemen. De (oranje)jassen voldoen aan de laatste normen op gebied van veiligheid. Het kledingpakket is circulair uitgevoerd, wat een winst op onze vermindering van de CO2-uitstoot betekent naast een vermindering van ons textiel afval. In de aankomende periode volgt ook de levering van onze […]

Lees meer

Ruim 100 Syntraal medewerkers nemen deel aan Generieke Poortinstructie

Vanaf 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie ingevoerd voor bedrijven en bouwplaatsen die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCV).  Op initiatief van de GCV wordt er één poortinstructie ingevoerd, zodat er meer duidelijkheid komt over het gewenste veiligheidsgedrag op de verschillende bouwplaatsen. Syntraal juicht dit initiatief toe en heeft […]

Lees meer

ISO 14001 certificaat

Syntraal is in het bezit van het ISO 14001 certificaat. Dit betekent dat het gehanteerde milieuzorgsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 14001:2015 voor het toepassingsgebied: Het leveren van professionele advies-, meet- en ontwerpdiensten gericht op de inrichting, verbetering en instandhouding van de fysieke omgeving, het milieu en de infrastructuur alsmede het detacheren van personeel.

Lees meer

CO2 prestatieladder niveau 5

Het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen van Syntraal voldoet aan niveau 5 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0 van 10 juni 2015 voor het
toepassingsgebied: Het leveren van professionele advies-, meet- en ontwerpdiensten gericht op de inrichting, verbetering en instandhouding van de fysieke omgeving, het milieu en de infrastructuur. 

Lees meer

NEN4400-1 certificaat

Syntraal is in het bezit van het NEN4400-1 certificaat. Dit betekent dat Syntraal voldoet aan de eisen van NEN 4400-1:2010 met betrekking tot de aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting, loonbetaling niet in strijd met de Wml, het administreren van identiteitsdocumenten, het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland, alsmede het voldoen aan de eisen met betrekking tot in- en doorlenen of uitbesteden van werk. 

Lees meer