Syntraal is in het bezit van het BRL SIKB 6000 certificaat voor milieukundige begeleiding van (waterbodem)saneringen.