Syntraal streeft proactief om haar werkzaamheden te certificeren, te accrediteren en door het behalen van specifieke keurmerken.

Veiligheidsbewustwording wordt binnen Syntraal actief gestimuleerd met de credo “KIJK NIET WEG!”. Syntraal heeft als doelstelling een veilige, geschikte en gezonde werkplek binnen de eigen organisatie en bij organisaties waar de professional zijn impact doet laten gelden.

Syntraal is een lerende organisatie, waarbij met de PDCA cyclus wordt gestreefd naar een continue verbetering van onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Syntraal vindt het belangrijk dat wij als intermediair op de juiste wijze de inhuurketen beheren of activeren namens en voor opdrachtgevers.

male in orange safetyvest with woman standing next to him looking at a piece of paper

Veiligheid

Syntraal heeft als doelstelling dat iedere kennis professional een veilige, geschikte en gezonde werkplek heeft binnen de eigen organisatie en bij organisaties waar de kennis professional zijn impact doet laten gelden.

Veiligheidsbewustwording wordt binnen Syntraal actief gestimuleerd door het management in samenwerking met alle collega’s. Hierdoor kennen wij een open veiligheidscultuur die leidt tot een minimaal aantal incidenten.

Kwaliteit

Syntraal faciliteert alle professionals bij het leveren van optimale kwaliteit die aansluit bij de wensen van onze opdrachtgevers én de eigen organisatie.

Syntraal volgt hierbij de ISO9001, toetst de (klant)tevredenheid en is een lerende organisatie, waarbij met de PDCA cyclus wordt gestreefd naar een continue verbetering van onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Edwin van den Boogaard

Edwin van den Boogaard
Expeditie coördinator Veiligheid

“Meer weten over veiligheidsbewustwording en open veiligheidscultuur? Ik spreek je graag.”

M +31 6 511 201 94

edwin.vandenboogaard@syntraal.com

Pauline

Pauline Alberti-Deul
Expeditie coördinator Kwaliteit

“Heeft u vragen of opmerkingen over Syntraal en kwaliteit, neem dan contact met mij op.”

M +31 6 229 16 027

pauline.alberti@syntraal.com

Onze certificaten en keurmerken