Projectleider Gebiedsontwikkeling

 • Zuid-Holland

Als projectleider gebiedsontwikkeling ben je integraal verantwoordelijk voor het realiseren van projecten op het gebied van woningbouw, bedrijfsterreinen, groen, recreatie en infrastructuur. Ook zullen projecten die in een verkenning en studie zijn, tot je werkpakket horen. Je onderhandelt met marktpartijen, overlegt met inwoners en stakeholders in je project en je zorgt ervoor dat overeenkomsten met […]

 • 32-36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 23-10-2019
 • Vacature #3069

Projectleider Omgevingsvisie en Omgevingsplan

 • Zuid-Holland

De projectleider die we zoeken: Ervaren projectleider Weet mensen te motiveren en inspireren om doelen te behalen Geeft projectteamleden duidelijkheid Werkt aan behalen van doelstellingen en resultaten Flexibel, zelfstandig, stressbestendig, verantwoordelijk, doorzettingsvermogen, ondernemend, politieke sensitiviteit, netwerken, samenwerken, resultaatgericht. Kennis van de Omgevingswet Wat ga je doen: Twee projecten leiden: opstellen Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI) én (plan […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 29-10-2019
 • Vacature #3068

Technisch Manager

 • Groningen

De keringen van Noorderzijlvest zijn in 2009 getoetst aan de toen in de Waterwet opgenomen veiligheidsnorm en in 2010 gerapporteerd aan het ministerie. De zeedijk vanaf de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog tot aan Westpolder (‘ Lauwersmeerdijk’) bleek op onderdelen niet te voldoen aan deze normen. Het traject is op meerdere faalmechanismen afgekeurd, waaronder asfalt- en […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 27-10-2019
 • Vacature #3067

Projectmanager

 • Zuid-Holland

Het programmateam Invoering Omgevingswet heeft de opdracht de organisatie klaar te stomen voor de Omgevingswet die op 1-1-2021 in werking treedt. Er wordt binnen het programma aan een aantal projecten gewerkt die allemaal bijdragen aan de invoering van de wet. Voor het programma invoering Omgevingswet vragen wij een projectbeheerser en –adviseur. Gezocht wordt naar iemand […]

 • 16 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 29-10-2019
 • Vacature #3066

BAG specialist

 • Zuid-Holland

Als BAG specialist voer je de volgende taken uit. Je verzorgt de intake, toetst en beoordeelt aanvragen en verzoeken aan de hand van beleid, wet- en regelgeving. Je adviseert over prioritering, toekenning en afhandeling van aanvragen en verzoeken. Je initieert, stuurt en draagt zorg voor de afhandeling van de formele besluitvorming. Je voert procedures, richtlijnen […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 23-10-2019
 • Vacature #3065

Projectmanager

 • Utrecht

Uit recente onderzoeken blijkt dat de stadsbaantunnel op onderdelen niet de benodigde brandwerkendheid haalt van 2 uur. Al deze delen moeten in een zo kort mogelijke uitvoeringsduur bekleed worden met aanvullende brandwerende bekleding. Uitvoering 2020. Wij zoeken een projectmanager die het projectteam aanstuurt (IPM model). Het team bestaat uit collega stadsingenieurs en adviseurs van externe […]

 • 18-36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 23-10-2019
 • Vacature #3064

Projectondersteuner

 • Noord-Holland

Invulling geven aan de managementondersteuning van het programmateam Signalling & Control. De PMO’er fungeert als secretaris van het Programma Management Team (PMT). Waarbij de focus ligt op het organiseren en goed functioneren van de programmaorganisatie, het najagen van acties en/of zelfstandig uitvoeren van specifieke dossiers of deelprojecten. Dit alles in nauwe samenwerking met de verschillende […]

 • 36 uur
 • Medior
 • MBO
 • Inleverdatum 27-10-2019
 • Vacature #3063

Projecrmanager Civiele Techniek

 • Noord-Brabant

Realiseren van van infrastructurele projecten in de Openbare Ruimte van multidisciplinaire aard. De projecten worden gerealiseerd in een ingewikkeld netwerk met interne opdrachtgevers, externe partijen en een stevig participatietraject. De projecten kennen een politiek en maatschappelijk afbreukrisico.

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 26-10-2019
 • Vacature #3062

Projectleider Ruimtelijke en Economische Ontiwkkeling

 • Noord-Brabant

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en leiden van projecten binnen het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Je bent binnen team Ontwikkeling van A tot Z verantwoordelijk voor het trekken van projecten en alle onderdelen die daarbij horen. Je onderhoudt het contact met de projectbestuurder en voorziet de bestuurder op de juiste momenten […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 25-10-2019
 • Vacature #3061

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

 • Zuid-Holland

Je behandelt principeverzoeken voor nieuwe initiatieven; Je bent verantwoordelijk voor de procedure voor uitgebreide omgevingsvergunningen en (postzegel)bestemmingsplannen; Je organiseert de benodigde adviezen van andere disciplines en de ODMH en neemt dit mee in je advisering naar het bestuur; Je adviseert over beleidsvraagstukken, implementeert nieuwe wetgeving en werkt vanuit een integraal perspectief aan ruimtelijke plannen; Je […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 29-10-2019
 • Vacature #3059