Projectleider Gebiedsontwikkeling

 • Zuid-Holland

Als projectleider gebiedsontwikkeling bij onze opdrachtgever ben je integraal verantwoordelijk voor het realiseren van projecten op het gebied van woningbouw, bedrijfsterreinen, groen, recreatie en infrastructuur. Ook zullen projecten die in een verkenning en studie zijn, tot je werkpakket horen. Je onderhandelt met marktpartijen, overlegt met inwoners en stakeholders in je project en je zorgt ervoor […]

 • 32 tot 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 4-2-2020
 • Vacature #3843

Projectleider

 • Friesland

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Projectleider voor 24 uur per week. Verandwoordelijkheden: legt verantwoording af aan de Stuurgroep Holwerd aan Zee. De provincie Fryslân treedt daarbij op als dagelijks opdrachtgever namens Partijen; is opdrachtnemer voor het opstellen van het Plan van Aanpak en uitvoering daarvan; is opdrachtnemer voor het opstellen van […]

 • 24 uur
 • HBO
 • Inleverdatum 3-2-2020
 • Vacature #3842

Programmamanager

 • Friesland

Als programmamanager bij onze opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor en vertegenwoordigt de (soms tegengestelde) belangen van het samenwerkingsverband. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor; het opstellen van adviezen en rapportages richting management en bestuur, afstemming met partners, een goed functionerend programmabureau, management van raakvlakken van verschillende complexe projecten en contracten van derden op en rond de […]

 • 28 uur
 • HBO
 • Inleverdatum 31-1-2020
 • Vacature #3841

Adviseur Werktuigbouwkunde

 • Zeeland

Als adviseur techniek bij onze opdrachtgever lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland (zoals op het gebied van advies, installaties en bediening, elektrotechniek of bouwtechnologie). Je bent verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke expertise, advisering en inbreng rond ontwerp, effecten of techniek. Je zet die specifieke inhoudelijke expertise […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 31-1-2020
 • Vacature #3840

Adviseur inkoop Ingenieurs- en adviesdiensten

 • Zuid-Holland

De adviseur inkoop bij onze opdrachtgever is verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering bij het inkoopproces voor Ingenieurs- en adviesdiensten. Je bereidt contracten voor en/of adviseert bij de realisatie ervan. Je werkt bij het Landelijke Team Inkoop Raamcontracten (TIR). Jij fungeert als vraagbaak voor inkoopzaken en je zorgt voor duidelijke informatievoorziening. Ook heb je […]

 • 32 uur
 • HBO
 • Inleverdatum 31-1-2020
 • Vacature #3839

projectmanager gebiedsontwikkeling en -transformatie

 • Overijssel

Wij zoeken voor onze opdrachtgever een een ervaren strategisch projectmanager met uitmuntende organisatiesensitiviteit. In het project waar jij op wordt gezet bij onze opdrachgever vervul je de rol van proces- en projectleider voor de realisatie van een gebied waar wonen, zorg en onderwijs (integraal kindcentrum) een plek moeten krijgen. Het is een maatschappelijk en politiek […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 5-2-2020
 • Vacature #3838

Toezichthouder groen

 • Noord-Holland

Wij zijn op zoek voor onze opdrachtgever naar een proactieve en op samenwerking gerichte toezichthouder groen, die er voor zorgt dat projecten soepel en conform de projectdoelen verlopen. Eigenschappen voor succes in deze functie zijn naast groenkennis een proactieve instelling, gewend om risico gestuurd te werken, goede communicatieve vaardigheden, resultaatgerichtheid en goede sociale vaardigheden. WerkzaamhedenAls […]

 • 16-36 uur uur
 • Medior
 • MBO
 • Inleverdatum 30-1-2020
 • Vacature #3837

Gebiedsregisseur

 • Zuid-Holland

De opdracht van de gebiedsregisseur met affiniteit voor subsidieaanvragen / afhandeling voor ruimtelijke projecten valt uiteen in de volgende taken: De gebiedsregisseur regisseert uitvoeringsprojecten van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en stuurt gemeentelijke projecttrekkers aan. De gebiedsregisseur is secretaris van de (bestuurlijke) Landschapstafel en zorgt voor een goede voorbereiding in nauwe samenwerking met het programmateam en de […]

 • 20-24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 1-2-2020
 • Vacature #3836

Junior Projectleider

 • Groningen

Als junior projectleider word je ingezet op een lopend project. Het waterschap is nieuwe peilbesluiten aan het voorbereiden in die gebieden waar bodemdaling van meer dan 10 cm heeft plaatsgevonden. De projectleider heeft tot taak peilbesluiten voor te bereiden, welke in het kader van bodemdaling zullen worden genomen. Je overlegt met regionale partners van het […]

 • 20 uur
 • Junior
 • HBO
 • Inleverdatum 3-2-2020
 • Vacature #3835

Senior Procesmanager Pilot Transitie Aardgasvrijewijk

 • Limburg

Als senior procesmanager ben je verantwoordelijk voor de opstart en organisatie van de pilot project aardgasvrije wijk en geef je invulling aan de opdracht zoals verwoord in de warmtevisie 1.0. Door middel van het pilot project lever je vanuit het project in wording een bijdrage in de doorontwikkeling van de warmtevisie als transitie pad voor […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 2-2-2020
 • Vacature #3834