Vergunningverlener

 • Utrecht

Nederland is groot in watermanagement en daar zijn we trots op! Onze opdrachtgever, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zorgt voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid Holland. Begrijp je het belang van het watersysteem voor onze regio […]

 • 20-24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 9-8-2021
 • Vacature #5169

Adviseur Risicomanagement

 • Utrecht

Voor HDSR zijn wij op zoek naar een Adviseur Risicomanagement voor 32 uur p/w (Houten). Wie is HDSR? Wie zijn wij Nederland is groot in watermanagement en daar zijn we trots op! Ons waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, werkt aan veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in een groot deel van de […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 4-8-2021
 • Vacature #5168

2x Toezichthouder Bouw

 • Gelderland

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar twee toezichthouders Bouw voor 32-36 uur gedurende 1 jaar met optie op verlenging. De opdracht: Je controleert of nieuwe bouwwerkzaamheden conform vergunning en/ of bouwbesluit worden uitgevoerd. Je controleert of bedrijven en inwoners de wet- en regelgeving en vergunningen naleven op de samenhangende terreinen van de Wabo […]

 • 32-36 uur
 • Medior
 • MBO
 • Inleverdatum 27-8-2021
 • Vacature #5167

Bodemadviseur

 • Overijssel

Voor onze opdrachtgever zijn wij voor Team Advies op zoek naar een Bodemadviseur voor 32 – 36 uur per week, 6 maanden, met optie tot verlenging. Wat ga je doen?In de functie van bodemadviseur verricht je onder meer de volgende taken: Je ondersteunt de regiogemeenten in IJsselland en de provincie Overijssel bij een diversiteit aan […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 10-8-2021
 • Vacature #5166

Omgevingsmanager (3fte)

 • Noord-Holland

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Omgevingsmanager. Iemand die zijn expertise gaat inzetten bij een aantal omgevingscomplexe water- en afvalwater gerelateerde projecten. Ook zoeken wij een Senior Omgevingsmanager met didactische kwaliteiten, die mee helpt om het vakgebied omgevingsmanagement door te ontwikkelen binnen Waternet en een coachende rol kan invullen richting de […]

 • 36 uur
 • Senior
 • HBO
 • Inleverdatum 30-7-2021
 • Vacature #5164

Beleidsadviseur Stedelijk Water

 • Flevoland

Door de afdeling Ontwikkeling, Advies en Regie bij onze opdrachtgever wordt, voor de eenheid Beleid en Gebiedsontwikkeling, tijdelijke ondersteuning gevraagd voor beleidsadvisering stedelijk water bij ruimtelijke ontwikkelingen en hieraan gerelateerde werkzaamheden. Het gaat zowel om adviesvragen als om projecten waarbij regie, betrokkenheid en advisering nodig is. Door uitval van de huidige beleidsadviseur is op dit […]

 • 8 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 30-7-2021
 • Vacature #5163

Projectleider Civiel

 • Gelderland

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een projectleider Civiel voor 28 tot 36 uur in de week voor de duur van een half jaar. Als projectleider Civiel draag je de integrale verantwoordelijkheid over multidisciplinaire projecten. Thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid en circulariteit zijn bekend terrein voor jou. Hierbij gaat het om herinrichting en reconstructies, […]

 • 28-36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 22-8-2021
 • Vacature #5162

Beleidsmedewerker Energie en Duurzaamheid

 • Groningen

De gemeente Midden-Groningen heeft in 2019 een duurzaamheidsvisie vastgesteld. In 2020 heeft zij een Plan van Aanpak Duurzame bedrijfsvoering opgesteld. Daarmee wordt duidelijk dat de gemeente Midden-Groningen haar bijdrage aan het energie- en duurzaamheidsbeleid serieus aan het vormgeven is. Zo wil zij de energieprestatie van het gemeentelijk vastgoed verbeteren, afspraken maken hoe invulling te geven […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 10-8-2021
 • Vacature #5161

Projectleider invoering Omgevingswet

 • Gelderland

Als Projectleider invoering Omgevingswet bij onze opdrachtgever, geef je sturing aan de integrale implementatie van de Omgevingswet in beleid, regelgeving en uitvoering binnen ODNV. Je neemt de leiding, stelt prioriteiten met de bestuurders en het team en bewaakt de integrale uitvoering van diverse projecten onder het programma om de programmadoelstellingen te behalen. Jij zorgt er […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 12-8-2021
 • Vacature #5160

Vergunningenmanager Omgevingsvergunningen

 • Noord-Holland

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een vergunningenmanager omgevingsvergunningen voor 36 uur in de week. Vanuit het team Omgevingsplan en –vergunningen bij onze opdrachtgever wordt naast de reguliere aanvragen om vergunningen meegewerkt aan vrijwel alle projecten in Amstelveen en Aalsmeer. We hebben daarmee een forse opgave. Het groene karakter van beide gemeentes wordt […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 3-8-2021
 • Vacature #5155