Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

 • Zuid-Holland

Voor deze opdrachtgever zijn we op zoek naar een Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Werkzaamheden: Behandelen van bouwinitiatieven (coördineren integrale ruimtelijke beoordeling) en vooroverlegplannen; Begeleiden van het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen; Begeleiden van planologische procedures (procesverantwoordelijk, projectmatige aanpak); onderhouden van contacten met ontwikkelaars, en aanvragers in het kader van de planbegeleiding Adviseren bij vraagstukken op […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 23-11-2019
 • Vacature #3300

Railtechnisch en Bestuurlijk Adviseur Wunderline

 • Groningen

Het doel van deze opdracht is het ondersteunen en samen met de projectleider van het project zorgen dat het project gerealiseerd wordt met de Duitse en Nederlandse partners. Bij de adviseur ligt de focus hierbij op het rail technische en Duits bestuurlijke vlak. Wij zoeken een adviseur met expertise binnen grensoverschrijdende spoorprojecten. Deze adviseur dient […]

 • 24 uur
 • Medior
 • WO
 • Inleverdatum 11-1-2020
 • Vacature #3299

Juridisch Adviseur Vastgoed

 • Utrecht

Voor een opdrachtgever zijn we op zoek naar een juridisch Adviseur Ervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling, grond/vastgoedverkoop en sluiten van kostenverhaal overeenkomsten is een vereiste We benutten de kracht van de samenleving. We werken aan een proactieve samenwerking met onze inwoners. We willen verbetering aanbrengen in: het bieden van goede dienstverlening, hulp bij initiatieven, […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 24-11-2019
 • Vacature #3298

Projectleider Civiele Techniek Recreatiegebieden

 • Utrecht

We staan in Nederland voor een belangrijke opgave om de kwaliteit van wonen, recreëren, amusement en maatschappelijke/economische ontwikkelingen binnen recreatiegebieden op elkaar af te stemmen. Het realiseren van projecten in recreatiegebieden is complex en gevarieerd, door bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving (Omgevingswet), toenemende eisen aan de gezondheid & leefbaarheid, participatie bij de indeling en inrichting […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 20-11-2019
 • Vacature #3297

Inspecteur Bouwtoezicht

 • Flevoland

Wij zijn het team Wabo en bestemmingsplannen en bestaan uit zo’n 30 collega’s die zich bezig houden met bestemmingsplannen, vergunningverlening, constructies en toezicht. Wij stellen daarbij het belang van de klant voorop en proberen dat te doen door het uitvoeren van een effectieve en persoonlijke dienstverlening.Wij willen hierbij het verschil maken door samen met de […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 23-11-2019
 • Vacature #3296

Planoloog

 • Limburg

Ondersteuning van het team Ruimtelijke Ontwikkeling gericht op: Adviseren over én begeleiden/ coördineren van ruimtelijke initiatieven en plannen, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied Bijdrage leveren aan het opstellen van een integrale omgevingsvisie voor Venray Ontwikkelen van beleid voor specifieke onderwerpen Deelname projectteams voor uiteenlopende projecten

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 26-11-2019
 • Vacature #3295

Adviseur Bodem

 • Zuid-Holland

De adviseur Bodem zet o.a. (complexe) bodemonderzoeken en – saneringsplannen uit bij diverse adviesbureaus, stuurt de bureaus aan en beoordeelt de rapporten inhoudelijk. Aan de hand van de bevindingen stelt de adviseur een advies op en adviseert het projectteam over te nemen stappen. Jij weet alles van bodem. Je kunt goed schakelen tussen rollen (opdrachtnemer, […]

 • 20 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 23-11-2019
 • Vacature #3294

Medewerker Vergunningverlening Wabo

 • Noord-Brabant

Als vergunningverlener Wabo ben je dossier-eigenaar en verantwoordelijk voor het tijdig en adequaat afhandelen van vergunningaanvragen en meldingen in het kader van de Wet Milieubeheer, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Je toetst aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld rondom afval) Je stelt de considerans en voorschriften op en brengt vervolgens het […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 29-11-2019
 • Vacature #3293

Ecologisch Adviseur

 • Gelderland

We zoeken een ecologisch adviseur die ons kan ondersteunen bij onze dienstverlening voor onze opdrachtgevers. De OVIJ adviseert gemeenten op het gebied van de geldende milieu wet- en regelgeving. Een specialisatie binnen deze werkzaamheden, is gericht op ecologie. In het kader van onze advisering en vergunningverlening zijn wij betrokken bij de beoordeling van ecologische aspecten […]

 • 16-24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 25-11-2019
 • Vacature #3292

Planoloog

 • Gelderland

Het team Planvorming bestaat uit drie planologen, een jurist omgevingsrecht, een stedenbouwkundige, drie beleidsmedewerkers voor grondzaken en twee ondersteunende medewerkers bestaat. Wat ga je doen? Je behandelt concrete verzoeken die betrekking hebben op het bouwen en het gebruik van gronden in de fysieke leefomgeving; Je ondersteunt initiatiefnemers bij hun verzoek, overlegt met belanghebbenden, andere overheden […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 19-11-2019
 • Vacature #3291