Adviseur Sloop

 • Zuid-Holland

Onze opdrachtgever is op zoek naar een adviseur sloop.Veel ontwikkelingen vragen om advies met betrekking tot sloopactiviteiten. Vanuit een integrale blik op de fysieke leefomgeving brengt de adviseur sloop technische kennis vroeg in het planproces in binnen multidisciplinaire projectteams. WerkzaamhedenAlgemeen:De adviseur sloop is de accounthouder voor sloopopdrachten. Hij beheert het (interne) netwerk van opdrachtgevers om […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 7-6-2019
 • Vacature #2276

Adviseur Bodem

 • Zuid-Holland

Als senior-adviseur adviseer je over de aanpak van bodemonderzoeken en – saneringen bij complexe (bodemverontreiniging) locaties. Bij (her)ontwikkellocaties verzorg jij de (strategische) advisering over de aanpak van sanering in relatie tot de gewenste invulling van de locatie. Daarbij horen ook het inventariseren van de bodemgegevens en specifiek het opstellen van samenvattingen van de uitgevoerde bodemonderzoeken […]

 • Adviseur Bodem uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 7-6-2019
 • Vacature #2275

Juridisch Planologisch Medewerker

 • Zuid-Holland

In de functie van Juridisch Planologisch Medewerker werk je specifiek op het terrein van ruimtelijke ordening inclusief juridische aspecten hierbinnen, met de focus op het Havengebied en het strategische project Haven-Stad. Werkzaamheden Verantwoordelijk voor de integratie ruimtelijke beoordeling van en advisering over bouwinitiatieven die afwijken van geldende bestemmingsplannen; Adviseert over de te doorlopen procedure en/of […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 3-6-2019
 • Vacature #2274

Adviseur Omgeving

 • Utrecht

Onze infrastructuur is continu aan verandering onderhevig. Aanleg en onderhoud is nodig, maar kan ook belastend zijn voor de omgeving. Denk aan omwonenden, bedrijven, weggebruikers, gemeenten en provincie. Als omgevingsmanager leg je, op verschillende niveaus en over verschillende werkvelden en processen heen, verbinding tussen de infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat en de directe omgeving. Je wordt […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 3-7-2019
 • Vacature #2273

Verkeerskundig adviseur

 • Groningen

Onze opdrachtgever is voor een project ​de inzet van een adviseur verkeer & bereikbaarheid nodig. Het betreft een functie binnen het bereikbaarheidsteam, onderdeel van het team Omgevingsmanagement onder verantwoordelijkheid van de projectleider bereikbaarheid. Specifieke taken zijn: Verbinding houden met de gemeente Groningen. Weten wat er speelt en dit vertalen naar gevolgen voor het project. En […]

 • 22 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 5-7-2019
 • Vacature #2272

Toezichthouder Bouw C

 • Gelderland

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar Toezichthouder/handhavern bouw C. Als medewerker toezicht/handhaving bouw C houd je je bezig met toezichtwerkzaamheden op het gebied van omgevingsvergunningen voor het aspect bouwen, sloop en ruimtelijke ordening.Je werkt in het verlengde van verleende vergunningen en werkt samen met vergunningverleners en handhavingsjuristen. Je bent, samen met je collega, […]

 • 40 uur uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 12-7-2019
 • Vacature #2271

Projectleider Techniek

 • Zuid-Holland

Bij onze opdrachtgever zijn wij op zoek naarProjectleider Techniek (1-2 fte) .​ Functie omschrijving:Het oppakken en begeleiden van infrastructurele aanpassingen in een binnenstedelijk transformatie gebied (gebiedsontwikkeling). WerkzaamhedenBinnen het projectgebied Buiksloterham worden voormalige (zware) industrie omgezet in een aantrekkelijk gebied om in te werken en te wonen. Kavels worden bouwrijp gemaakt en de bestaande infrastructuur aangepast […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 5-7-2019
 • Vacature #2270

Senior Adviseur Geluid (2FTE)

 • Zuid-Holland

Voor een van onze opdrachtsgevers zijn wij​op zoek naar een zeer ervaren Senior Adviseur Geluid. De kandidaten moeten beschikken over: Minimaal een relevante hbo-opleiding, aangevuld met Hogere Akoestiek of vergelijkbaar Ruime kennis van wet- en regelgeving in relatie tot het aspect geluid Ruime ervaring met advisering over industrielawaai en weg- en railverkeerslawaai Zeer goede kennis […]

 • 16-32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 5-7-2019
 • Vacature #2269

Projectleider Infrastructuur en woonboten

 • Zuid-Holland

Help jij Gebiedsontwikkeling in Amsterdam tot een succes te maken en zie je het als een uitdaging om de huidige opgaves aan te pakken? Kun je de projectmanager ondersteunen op meerdere aspecten van het project? Ben je ambitieus en zie je jezelf in de toekomst als projectmanager van een grote gebiedsontwikkeling als IJburg? Dan zoeken […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 2-7-2019
 • Vacature #2268

Projectmedewerker basisregistraties BAG/WOZ

 • Limburg

Binnen het team Belastingen/WOZ, afdeling Wonen, Werken en Leven van de gemeente Venray ben je verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn in één of meerdere basisregistraties of GEO-registraties.Als medewerker basisregistraties WOZ/BAG voer je met name alle uitvoerende werkzaamheden uit op het gebied van het controleren, toetsen en bepalen […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 5-7-2019
 • Vacature #2267