Projectleider MER Mest

 • Noord-Brabant

Wij zijn voor onze opdrachtgever op zoek naar een Projecteldier MER-mest voor 24 uur per week. Samen met de gemeenten zorg je ervoor dat er een planMER wordt opgesteld (door adviesbureau) en regionale afspraken voor locaties voor mestbewerking tot stand kunnen komen. Over deze aanpak zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt met de gemeenten en waterschappen. […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 8-4-2020
 • Vacature #4280

Coördinator Bouwdynamiek

 • Noord-Holland

De coördinator bouwdynamiek krijgt de taak om een periodiek overleg te organiseren met de uitvoerende partijen, waarin zoveel mogelijk wordt gestuurd op het effectief gebruiken van de openbare ruimte met respect voor de omgeving en met in achtneming van de mogelijkheden en onmogelijkheden in de bouwprojecten. De uitkomsten en de voortgang in het reguleren vanuit […]

 • 16 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 2-4-2020
 • Vacature #4279

Vergunningverlener WABO

 • Utrecht

Je behandelt aanvragen om een omgevingsvergunning te verkrijgen ten aanzien van de gebouwde omgeving. Het gaat hierbij met name om de activiteit Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening. Deze taak kan worden onderverdeeld in: het uitvoeren van relevante inhoudelijke toetsen waarbij jouw aandachtsgebied zal liggen op de ruimtelijke ordening en met name op het […]

 • 36 uur
 • Senior
 • HBO
 • Inleverdatum 10-4-2020
 • Vacature #4278

Directievoerder – Cluster SO

 • Zuid-Holland

Voor de uitvoering van diverse projecten binnen het team is behoefte aan een ervaren directievoerder op het gebied van wegenbouw, riolering in combinatie met werkzaamheden aan gas- en waterleidingen door nutsbedrijven. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent om de projecten zelfstandig te begeleiden. Het bewaken van de in uitvoering zijnde projecten, […]

 • 36-40 uur
 • Medior
 • MBO
 • Inleverdatum 3-4-2020
 • Vacature #4277

Projectsecretaris/manager projectbeheersing

 • Overijssel

Binnen het projectteam bij onze opdrachtgever is behoefte aan iemand die verantwoordelijk is voor de projectbeheersing. We zijn op zoek naar 1 nieuwe kandidaat die beide rollen (projectsecretaris en projectbeheersing) op zich neemt. Verantwoordelijkheden / Resultaten De projectsecretaris ondersteunt de projectleider, de spin in het web van het projectteam. Deze ondersteuning is zowel uitvoerend (zoals […]

 • 20-36 (uren in overleg) uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 10-4-2020
 • Vacature #4276

Projectleider

 • Noord-Holland

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Projectleider groen voor groot onderhoud en/of civieltechnische projecten in de openbare ruimte. WerkzaamhedenIn de rol van technisch projectleider groen ben je verantwoordelijk voor de complete begeleiding van groene werkpakketten van civieltechnische projecten en/of groot civieltechnisch onderhoud: Opzetten groot onderhoud groen voor Centrum West vanuit het programma […]

 • 32-36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 10-4-2020
 • Vacature #4275

Projectmanager

 • Zuid-Holland

Als senior projectmanager bij onze opdrachtgever verzorg (organiseer) je het inhoudelijk en procesmatig opzetten van een gebiedsontwikkelingsproject(en) en heb je de dagelijkse leiding. Bij een project wordt het gewenste eindresultaat door de projectmanager in overleg met de opdrachtgever gedefinieerd. Het doel of resultaat dient binnen een bepaalde periode tegen en een vooraf vastgesteld budget, ofwel […]

 • 24-28 uur
 • Medior
 • WO
 • Inleverdatum 2-4-2020
 • Vacature #4274

Toezichthouder milieu (trainee)

 • Gelderland

Wat je gaat doen Je voert zelfstandig milieucontroles uit bij agrarische of industriële bedrijven. Je behandelt klachten & meldingen. Je houdt je bezig met de uitvoering van aspectcontroles voor de thema’s lozingen, geluid, veiligheid, lucht en afval. Je beoordeelt samen met de juridische handhavers de relevantie en haalbaarheid van handhavingsbesluiten. Je levert inzet bij de […]

 • 30-36 uur
 • Starter
 • MBO
 • Inleverdatum 3-4-2020
 • Vacature #4273

Gebiedsprojectleider

 • Zuid-Holland

Gezocht: stevige projectleiders die in opdracht van de afdeling Duurzaamheid een gebiedsaanpak uitvoeren gericht op het verkennen van de kansen en uitdagingen tot het aardgasvrij maken van gebieden. De functie betreft die van (integraal) gebiedsprojectleider. Hij/zij dient samen met de wijk en de relevante stakeholders (effectief communicatie en participatietraject) de verkenning aan te sturen, die […]

 • 24-36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 4-4-2020
 • Vacature #4272

Adviseur Techniek, Wegontwerp

 • Noord-Brabant

We zoeken een zelfstandige senior adviseur die niet schroomt om gevraagd en ongevraagd advies te geven met betrekking tot de wegenbouwkundige objecten en die affiniteit heeft met verkeersfasering en verkeersmaatregelen. Je maakt onderdeel uit van het technisch team van project A27 Houten – Hooipolder. Je bent pro-actief, flexibel en pragmatisch. Daarnaast bezit je goede sociale […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 5-4-2020
 • Vacature #4271