Adviseur Verkeersontwerp

 • Zuid-Holland

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verkeer en vervoer optimaal worden ingepast in de structuur van de stad? Dat is jouw taak als verkeerskundige. Je werkt aan verkeerskundige opdrachten waarbij je gebiedskennis koppelt aan vakinhoudelijke ontwerpkennis. Je weet jouw werk zowel schriftelijk als verbeeldend uitstekend te presenteren en legt verbindingen met andere disciplines en sectoren. […]

 • 20 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1362

senior Beleidsontwikkelaar Ruimte

 • Zuid-Holland

Als senior beleidsontwikkelaar ruimte ontwikkel je beleid op meerdere complexe en brede beleidsterreinen met grote bestuurlijke en maatschappelijke impact. Je werkt met het team aan opgaven in de volle breedte van het ruimtelijk domein. Het beleid waar je aan werkt is veelal strategisch van aard en heeft een lange doorlooptijd. Je werkt dus aan meerjarige […]

 • 24 uur
 • Senior
 • WO
 • Vacature #1361

Projectleider invoer elektrische laadpalen

 • Overijssel

De werkzaamheden behorende bij de functie zijn: Aanvragen die binnen komen via Ecotap/Allego intern binnen de eigen gemeente afstemmen, waaronder het organiseren van verkeersbesluiten en het regie houden op voortgang en plaatsing Eventuele alternatieve locaties bedenken in overleg met interne en externe partijen Informeren omwonenden; deels schriftelijk, deels d.m.v. inloop- infoavond Bijwonen overleg provinciale / […]

 • 4 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1360

Strategisch Adviseur Omgevingswet

 • Zuid-Holland

In deze project functie: ben je de versterking van deprogrammamanagers en de verbinding tussen beleid en uitvoering bij de implementatie van de omgevingswet; signaleer jerelevante beleidsontwikkelingen / externe ontwikkelingen en procesverbeteringen met betrekking tot de omgevingswet en toets jeop relevantie voor de Westlandse ontwikkeling; ben je onderdeel van het programmateam implementatie Omgevingswet; ben je sparringpartner […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1359

Projectmanager Technisch Beheer

 • Zuid-Holland

Als projectmanager ben je betrokken bij het opstellen van het jaarplan technisch beheer en ben je verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden. Ook houd je toezicht op de kwaliteit van onderhoudsafspraken uit huurovereenkomsten. Daarnaast adviseer je de assetmanagers en teamleider vanuit je technische kennis van de objecten en zorg je voor oplossing van […]

 • 24-36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1358

Toezichthouder agrarisch

 • Noord-Brabant

Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor de controles bij bedrijven en toets je deze aan de relevante wetten en regels. Toezicht vindt vooral plaats op agrarische bedrijven op basis van de WABO, de Wet Natuurbescherming. Je handelt klachten en verzoeken tot handhaving af. Daarnaast werk je de gedane controles administratief uit en stel je brieven […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1357

Landschapsarchitect

 • Zuid-Holland

We zoeken een stevige ervaren Landschapschapsarchitect. Iemand die een visie kan ontwikkelen op een gebied en projecten aan kan die van waarde zijn op stedelijk niveau. Je komt te werken in een dynamische omgeving waarin je samenwerkt met collega’s van verschillende afdelingen, bewoners en ondernemers. Je staat voor je vak en kan tegelijkertijd meedenken met […]

 • 28-40 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1356

Projectleider aanbestedingen onderhoudswerk Vastgoed

 • Utrecht

Projectleider voor de aanbesteding en ‘meewerkend voorman’ in het verwervingsteam dat verder bestaat uit de interne opdrachtgever, de inkoper en betrokkenen uit de beheerorganisatie; Het opstellen van een (globale) beschrijving van de huidige situatie (inclusief bijdrage aan de spendanalyse) binnen gemeente Utrecht op basis van de bestaande situatie en de mogelijkheden in de markt, ten […]

 • in overleg uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1355

Projectleider A

 • Zuid-Holland

Deze gemeenteis eigenaar van een rijksmonument dat nu in gebruik is als museum Het pand dient grootschalig te worden gerenoveerd als gevolg van achterstallig onderhoud en het niet optimaal functioneren van de museale functionaliteiten in het pand. Ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden is door een extern bureau een renovatieplan opgesteld. De gemeenteis […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1354

Directievoerder Civiel

 • Zuid-Holland

Voor de uitvoering van diverse projecten binnen het team Prins Alexander is behoefte aan een ervaren directievoerder op het gebied van wegenbouw, riolering in combinatie met werkzaamheden aan gas- en waterleidingen door nutsbedrijven. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij in staat is om de projecten zelfstandig te begeleiden. Het bewaken van de in uitvoering […]

 • 36-40 uur
 • Medior
 • MBO
 • Vacature #1352