Strategisch Projectleider (duurzame mobiliteit)

 • Overijssel

Nijmegen is de tiende stad van het land, een van de meest aantrekkelijke steden van Nederland en is continu in ontwikkeling. Aan de noordzijde van onze stad is een tweede Waalbrug gebouwd, een prachtig rivierenpark aangelegd en een grote nieuwe woonwijk ontstaan. Nijmegen staat voor grote ruimtelijke opgaven, bijvoorbeeld de Woondeal, de Omgevingsvisie, het Schone […]

 • 16-32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 23-4-2021
 • Vacature #5092

Omgevingsmanager

 • Zuid-Holland

Binnen de gemeente Leiden wordt momenteel hard gewerkt aan wijkvervangingsprojecten. Binnen deze projecten worden de thema’s rioolvervanging, klimaat adaptief inrichten, bio divers vergroenen, circulariteit en de energietransitie integraal samengebracht. Vanwege de grote impact op de bestaande leefomgeving worden de projecten intensief geparticipeerd. Hiervoor is een goede en gedegen aansturing nodig door een (senior) omgevingsmanager. Deze […]

 • 8 uur
 • HBO
 • Inleverdatum 23-4-2021
 • Vacature #5091

Gebiedsontwikkelaar/regisseur

 • Drenthe

Wij zijn voor onze opdrachtgever op zoek naar een gebiedsontwikkelaar die verbindt, integraal denkt en werkt. Iemand die ervaring heeft met complexe ruimtelijk-economische projecten, die gemeente overstijgend zijn en waar maatschappelijke componenten bij komen kijken. Iemand die gewend is met multidisciplinaire krachtenvelden te werken waarin sprake is van -soms meerdere- tegengestelde belangen. Tegelijkertijd vereist de […]

 • 24-32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 27-4-2021
 • Vacature #5088

Adviseur MER

 • Zuid-Holland

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een adviseur MER. Als medior adviseur milieueffectrapportage lever je een bijdrage aan de uitvoering van taken als bevoegd gezag op het gebied van milieueffectrapportage (MER). Vakmatige taken: Het adviseren van participanten (gemeenten en provincie) over MER- (beoordelings)plicht; Het voorbereiden van m.e.r.-beoordelingsbesluiten.

 • 16-36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 20-4-2021
 • Vacature #5087

Financieel adviseur

 • Utrecht

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Financieel adviseur. Wat ga je doen Jij wordt als financieel adviseur ingezet voor het gehele project Sterke Lekdijk. Een belangrijk project dat erop gericht is het gebied, Centraal Holland, beter te beschermen tegen een overstroming. De veiligheid wordt verbeterd door het versterken van de dijk in […]

 • 16 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 22-4-2021
 • Vacature #5086