Vacature: Projectondersteuner Leefomgeving (junior)

De komende jaren wordt het behouden en verkrijgen van ‘gebruiksruimte’ in vergunningen/toestemmingen steeds belangrijker. Het is voor Defensie van strategisch belang om voldoende gebruiksruimte te behouden en te verkrijgen om te kunnen varen, vliegen, rijden, schieten en oefenen. Met uitspraken door de Raad van State ontstaat meer (juridische) druk om toestemmingen op orde te hebben. Belangrijke wetgeving hierbij is onder meer de Wet natuurbescherming (Wnb), de (implementatie van de) Omgevingswet, Barro/Rarro, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Luchtvaartwet.

Functie

De projectondersteuner wordt aangesteld om te helpen omvangrijke projecten en complexe vergunningenprocessen in goede banen te leiden.

1. Programmamanagement: voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en coördinatie van producten, diensten en processen alsmede bewaking van strategische en maatschappelijke vraagstukken die aan de dossiers raken

– Het afstemmen met verschillende partners, zoals vliegbases en kazernes, handhavend toezicht (Inspectie Leefomgeving en Transport), Rijksvastgoedbedrijf, onderzoeksbureaus en andere stakeholders

– Het verzorgen van afstemming op organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken, haalbaarheid en het bewaken van de planning

2. Coördineert het integrale vergunningenproces en ruimtelijke inpassing van de defensieplannen:

– Het actief ontwikkelen en onderhouden van een netwerk op het gebied van ruimte en leefomgeving, zowel binnen als buiten Defensie

– Het deelnemen aan interne en externe overleggen, signaleert externe ontwikkelingen en adviseert hier proactief over

3. Zorgt voor afstemming op het gebied van vergunningen:

– Zorgt voor stroomlijnen van informatie op het gebied van vergunningen en ruimtelijke impact op de omgeving

– Het intern ‘ophalen’ van informatie over defensieplannen met een vergunningen- of ruimtelijke impact

4. Netwerken en onderhandelen

– Het bouwen, onderhouden en gebruiken van interne en externe netwerken op de thema’s vergunningen en leefomgeving

– Het maken van- en vastleggen van afspraken

De werkzaamheden vinden plaats in een politiek/bestuurlijke omgeving. Standplaats van opdrachtgever is Den Haag, in voorkomend geval vinden overleggen met opdrachtgever plaats in Den Haag of via MS Teams.

Functie-eisen

Functie – eisen

– Afgeronde HBO opleiding

– Minimaal 1 jaar ervaring in het vergunningen- en fysieke leefomgeving-domein

– Aantoonbare ervaring met het ondersteunen van projecten en/of programma’s

Wensen (zijn een Pre)

– Ervaring met juridische kaders en/of vergunningenwetgeving

– Ervaring in omgang met weerstand

– Assisteren bij het opstellen van plannen en -schema’s;

– Bijhouden van documentatie en rapportages;

– Plannen en coördineren van projectactiviteiten;

– Organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten en andere gerelateerde evenementen;

Competenties

– Je bent een gesprekspartner op verschillende niveaus (directie, (project)management, beleid);

– Je hebt aantoonbaar goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;

– Je bent in staat meerdere projecten tegelijkertijd te begeleiden;

– Je bent in staat snel te schakelen tussen verschillende activiteiten;

– Je bent resultaatgericht, samenwerkingsgericht, proactief en stressbestendig

– Identificeren van risico’s en problemen en het assisteren bij het oplossen ervan;

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw Neutraal
PDF, DOC, DOCX (max 8 MB)
GIF, PNG, JPEG (max 8 MB)

Contactgegevens

Prive Werk