Syntraal is de netwerkorganisatie voor ondernemende professionals in de bebouwde omgeving. 

In BIJ/Syntraal zitten onze kennis gedreven engineers & consultants in vaste dienst die mede vormgeven aan de bebouwde omgeving en haar uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie.

Middels MET/Syntraal zetten wij ons ondernemerschap in als bedrijfsincubator om startups te ondersteunen die bijdragen aan een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving. 

VIA/Syntraal bemiddelt en verleent diensten die capaciteit, kennis en advies levert aan (project)organisaties door het samenbrengen van opdrachtgevers en kennis professionals.

home 1

Onze intrinsieke basis voor een beter en duurzamer Nederland:

SDG 3
SDG 4
SDG 8
SDG 13
SDG 17

Onze missie

Het is de missie van Syntraal om obstakels weg te nemen die de groei of ontwikkeling belemmeren, van zo wel het individu als het gezamenlijk ondernemerschap. Talentvolle kennis professionals helpen ontdekken wat hun drijfveren zijn en wat zij daarmee willen bereiken in het leven. Samen op zoek waar zij nu écht blij van worden of herontdekken waarom zij ooit voor hun vak hebben gekozen.

Een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving

Syntraal wil impact creëren voor een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving. Dat is onze intrinsieke motivatie. Wij doen dat sinds 1 januari 2019 als zelfstandige onderneming. Wij zijn overtuigd van ieders unieke talent en geloven in sterke samenwerkingsverbanden. Iedereen heeft zijn eigen toegevoegde waarde en iedereen is anders.

In al ons werk staat de synergie tussen het vraagstuk van de opdrachtgever en het persoonlijke talent van de kennis professional centraal. Zo vullen wij elkaar aan.

Onze visie

De wereld is constant in beweging. En de mensen zelf ook. De arbeidsmarkt verandert. Talentvolle kennis professionals willen niet vast zitten aan éénzijdige ontwikkeling als talent- en kennis professional. Professionals willen zien en voelen hoe en op welke wijze zij impact kunnen creëren. Professionals willen op expeditie om hun talenten verder te ontdekken en zien en voelen hoe impact te creëren voor een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving.

Veiligheid

Syntraal heeft als doelstelling dat iedere kennis professional een veilige, geschikte en gezonde werkplek heeft binnen de eigen organisatie en bij organisaties waar de kennis professional zijn impact doet laten gelden.

Veiligheidsbewustwording wordt binnen Syntraal actief gestimuleerd door het management in samenwerking met alle collega’s. Hierdoor kennen wij een open veiligheidscultuur die leidt tot een minimaal aantal incidenten.

Kwaliteit

Syntraal wil alle professionals faciliteren bij het leveren van een optimale kwaliteit die aansluit bij de wensen van onze opdrachtgevers én de eigen organisatie. Syntraal volgt hierbij de ISO9001, toetst de (klant)tevredenheid en is een lerende organisatie, waarbij met de PDCA cyclus wordt gestreefd naar een continue verbetering van onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Het ontstaan van Syntraal

Sinds 1 januari 2019 is Syntraal een onafhankelijke “zuster” onderneming binnen de TAUW Group familie met een eigen statutaire directie. De basis van ons ontstaan is dat de TAUW Group de groeiende vraag van interim/productinhuur/broker gerelateerde vraagstukken vanuit belangenverstrengeling richting haar opdrachtgevers zuiver wilde scheiden van haar kern activiteiten als projecten organisatie.