Aan alle sterftegevallen door hitte in Nederland, kan nu al bijna eenderde worden toegeschreven aan klimaatverandering. Dit publiceerde de NOS naar aanleiding van een onderzoek waar onder andere het RIVM aan meewerkte. Jaarlijks gaat het in Nederland om bijna 250 doden.

Er werd al vaker onderzoek gedaan naar de relatie tussen sterfte door hitte en het veranderende klimaat. Meestal ging het dan om studies die naar de toekomst keken, en een goede schatting probeerden te geven van toekomstige klimaateffecten. Voor het eerst is nu grootschalig onderzoek gedaan naar de impact op gezondheid van klimaatverandering die al heeft plaatsgevonden. Het onderzoek vond plaats in 732 steden in 43 landen, en bestrijkt de periode 1991 tot 2018.

Overheden kunnen maatregelen nemen om de nadelige effecten van hittestress door klimaatverandering te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in de openbare ruimte, door het aanbrengen van verkoelende plekken of het planten van meer groen. Ook aanpassingen aan gebouwen kunnen helpen om hitteoverlast te voorkomen.

Om gemeenten te helpen met het kiezen van de juiste maatregelen lanceerde Syntraal in samenwerking met MapGear de hitteknelpuntenkaart. Deze kaart biedt een gedetailleerd overzicht van locaties waar hitte daadwerkelijk tot problemen zal leiden. De kaart is gebaseerd op ruim 12 factoren, waarbij niet alleen is gekeken naar de gevoelstemperatuur, maar bijvoorbeeld ook naar de aanwezigheid van kwetsbare groepen en openbare voorzieningen. Met de hitteknelpuntenkaart worden de gebieden gesignaleerd waar maatregelen het meeste effect zullen hebben.

Meer informatie over hitteknelpuntenkaart? Klik hier.
Lees het volledige NOS-artikel hier.