Vanaf 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie ingevoerd voor bedrijven en bouwplaatsen die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCV).  Op initiatief van de
GCV wordt er één poortinstructie ingevoerd, zodat er meer duidelijkheid komt over het gewenste veiligheidsgedrag op de verschillende bouwplaatsen. Syntraal juicht dit initiatief toe en heeft deze instructie breed binnen de organisatie uitgezet.

 

Met de invoering van de Generieke Poortinstructie hoeven bouwplaats medewerkers zich niet meer voor elke bouwplaats afzonderlijk voor te bereiden met een aparte poortinstructie. Er is nu één poortinstructie voor alle op de GCV aangesloten bouwplaatsen, waarvoor men zich jaarlijks kan certificeren. De Generieke Poortinstructie bestaat uit een instructiefilm, een toelichting en een kort examen van tien vragen. Uiteraard wordt er voorafgaand aan de werkzaamheden op deze bouwplaatsen nog wel een project specifieke instructie verzorgd.

Syntraal heeft besloten om de ruim 100 medewerkers die regelmatig op bouwplaatsen komen (interim & associate professionals) vroegtijdig voor te bereiden op de Generieke Poortinstructie. Wij zijn trots om te kunnen melden dat zij inmiddels allemaal de poortinstructie succesvol gevolgd hebben.

De Generieke Poortinstructie geldt voor medewerkers van hoofdaannemers, onderaannemers, leveranciers, opdrachtgevers, vertegenwoordigers, ingenieursbureaus, en ingehuurde en ingeleende krachten die op de bouwplaats werkzaamheden verrichten.

Syntraal contactpersonen: Wouter Pietermaat en Edwin van den Boogaard