Binnen Syntraal is SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) een centraal thema. Daarom worden haar interne processen jaarlijks geaudit, waaronder de veiligheidscultuurladder. 

De Safety Culture Ladder (“de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. Op basis van een week lang interviews met verschillende collega’s binnen Syntraal blijkt dat Syntraal wederom haar veiligheidscultuur trede 3 goed heeft verankerd.

Deze veiligheidscultuur draagt Syntraal natuurlijk niet alleen intern uit, maar ook bij haar partners en klanten binnen de verschillende projecten, want veilig werken doe je met ze allen binnen de projecten.