Breaking the bubble! Zo willen Rijkswaterstaat en de samenwerkende marktpartijen gezamenlijk het personele capaciteitsvraagstuk in onze GWW-sector aanpakken.

Hierover is nagedacht in een goedbezocht event op 10 november 2022 in de Jaarbeurs Utrecht. Er liggen uitdagende opgaven, terwijl de arbeidsmarkt sterk in beweging is. Maar als wij het willen, lossen we de personele schaarste in onze sector op èn we pakken de uitdagende opgaven op die op ons liggen te wachten. Want er zijn genoeg talentvolle mensen die ook aan de slag kunnen in onze sector. Dat biedt ieder kansen! En zo maken we met elkaar onze wereld duurzamer en toekomstbestendiger. In het event Breaking the bubble is door ruim 50 mensen van RWS en de markt nagedacht over vragen als: hoe trekken we capaciteit aan, hoe behouden we huidig talent en hoe zetten we capaciteit anders in? Diana Beuting, HID bij RWS trapte af. En Lindy Molenkamp (provincie Noord-Holland), Marten Klein (Ingenieursbureau gemeente Amsterdam) en Peter Staats (WDOD) hielden ons op een inspirerende manier in het event de spiegel voor. Het event is een gezamenlijke coproductie van RWS (Amber Mulder en Marian Vrolijk), TAUW (Jaco ter Wal) en Syntraal (Jeroen Mooy, Stef Heynekamp en Hans Westerhof), georganiseerd via het samenwerkingsplatform van de SROK-contractpartijen.