Ondersteuningsloketten van de provincie Noord-Brabant helpen de gemeenten en culturele instellingen met kennis, coaching en (hulp bij) financiering bij het verduurzamen van gebouwen met een maatschappelijke functie. Zo kunnen voor deze gebouwen sneller energiebesparende maatregelen genomen worden. Dat is de kracht van duurzaam Brabant! 

Heel Nederland verduurzaamt. Niet alleen woningeigenaren, maar ook eigenaren van maatschappelijk vastgoed zetten stappen. Provincies hebben daarvoor een ontzorgingsloket opgericht. In Provincie Noord-Brabant geeft Syntraal daar samen met Slim Opgewekt, Synarchis en Groene Grachten invulling aan. Een mooie lans voor vastgoedeigenaren die wel wat anders aan hun hoofd hebben. Meld je dus snel aan!

Ontzorgingsloket Provincie Noord-Brabant