Syntraal heeft in opdracht van RVO een rekentool gemaakt voor het bepalen van de hoeveelheid restwarmte uit afvalwater. De tool is in samenwerking met Ennatuurlijk en Waterschapsbedrijf Limburg gebouwd en getest.

Met de tool wordt nauwkeurig bepaald hoeveel warmte uitgekoppeld kan worden van het gezuiverde water uit een waterzuiveringsinstallatie. Op basis van gedetailleerdere afvoerhoeveelheden (op bijvoorbeeld minuut- of uur-basis) maakt deze rekentool arbeidsintensieve berekeningen overbodig en geeft het inzicht in het beschikbaar vermogen op elk moment van de dag. Daarnaast geeft het inzicht in het aantal huishoudens dat kan worden verwarmd met deze energiestroom. Inmiddels is het model al bij meerdere zuiveringsinstallaties ingezet waaronder ook een industriële zuiveringsinstallatie.

Aquathermie biedt voor warmtebedrijven een groot potentieel. De thermische energie uit afvalwater is goed voor 56 PJ (15% van de landelijke warmtevraag) en is vaak in de buurt van de gebouwde omgeving beschikbaar. Warmte uit een waterzuiveringsinstallatie is als warmtebron een goed alternatief voor aardgas. Belangrijk is om de potentie zo goed mogelijk in te schatten. Alleen dan kan en goed ontwerp gemaakt worden. De rekentool helpt daar bij.

De tool is vrij beschikbaar via deze link. Komt u er niet uit? Neem gerust contact met ons op aquathermie@syntraal.com. Wij helpen u graag verder!