Daar waar Flevoland en Overijssel verbonden worden door een prachtig nieuwe brug, komt de liefde van Karst Lubbinge voor techniek, water, natuur en fotograferen samen. Als assistent technisch manager is hij nauw betrokken bij het watergerelateerde deel van het project N307. “Het is een groot werk met een enorme waterbouwkundige uitdaging,” vertelt hij trots. “Alles zit er in. Mooi dat ik dit in de achtertuin mag maken.” Vanuit de planfase komt inmiddels de realisatie door de aannemerscombinatie Roggebot in zicht. Bovendien werkt Karst nu al aan de voorbereidingen voor de oplevering. Het hele project moet na jaren werk in 2023 in één dag worden opgeleverd.

Een mooi artikel in IJsseldelta-programma over de werkzaamheden van Karst