De bewoners van de Watertuin in De Ronde Venen hebben een concrete ambitie om hun 73 woningen te verduurzamen. De gemeente De Ronde Venen stimuleert dit graag en heeft Syntraal gevraagd een onderzoek te doen naar de haalbaarheid om de warmtevoorzieningen van de waterwoningen te verduurzamen.

In ons haalbaarheidsonderzoeken hebben we gekeken naar verschillende aquathermiebronnen, waarbij warmte uit het oppervlaktewater het meest voor de hand liggend is; de woningen liggen in en aan het water. Een collectieve oplossing bleek technisch en financieel niet haalbaar. De wegen in de wijk zijn zo smal, dat een warmtenet daar niet meer bij past. En een warmtenet door de watergangen bleek wel haalbaar, maar te duur. Individuele oplossingen zijn wel goed haalbaar en ook betaalbaar. Doordat de woningen in en aan het water liggen, kan de warmtewisselaar voor de woningen geïnstalleerd worden en direct op de warmtepomp in de woningen worden aangesloten. Hierbij zijn kleine collectieve oplossingen denkbaar, waarbij meerdere woningen gebruik maken van één warmtewisselaar.

Punt van aandacht is de mate waarin de woningen zijn geïsoleerd. Uit onze berekeningen blijkt dat de woningen die nauwelijks geïsoleerd zijn een groot warmteverlies hebben, waardoor rendabel gebruik van warmte uit het oppervlaktewater lastig wordt. De woningen die daarentegen goed geïsoleerd zijn, hebben direct profijt van deze duurzame manier van verwarmen.

Om de investeringen en terugverdientijd voor de bewoners inzichtelijk te maken, hebben wij de businesscase per woning specifiek gemaakt en een aantal scenario’s vergeleken. Wat zijn de kosten als de gasaansluiting voor het koken in stand gehouden wordt? En hoe ziet de vergelijking er met een hybridepomp uit? Maar vooral, hoe ziet het plaatje er uit als de woning volledig gasloos wordt gemaakt? En welke CO2-reductie wordt met elk scenario behaald? Het interactieve rekenmodel geeft inzicht in deze vragen.

Een praktisch resultaat, waarmee de gemeente en de bewoners concreet aan de slag kunnen.