Voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist en Renswoude heeft Syntraal de subsidieaanvraag geregeld bij de provincie Utrecht om onderzoek te doen naar de warmtepotentie van de gemeentelijke riolen.

Met de toegekende subsidie gaan wij als Syntraal de warmtepotentie van de gemeentelijke riolen bepalen. Tevens brengen wij ook de potentie inbeeld van de waterschapsriolen, de pompgemalen en de RWZI’s. Dit levert uiteindelijk een totaalbeeld op van de warmtepotentie van het aanwezige gemeentelijke afvalwater. Voor die potentie bepalen wij ook welke delen van het rioolstelsel geschikt zijn voor het duurzaam winnen van warmte. Hierbij kijken wij ook of er nabij deze locaties gebouwen aanwezig zijn die de warmte kunnen gebruiken. De financiële haalbaarheid is onderdeel van het onderzoek.

Als er potentiële mogelijkheden zijn, gaan wij samen met de gemeenten in gesprek met pandeigenaren en initiatiefnemers om de opties voor de realisatie van riothermie verder te verkennen.

Zie ook het persbericht van Heuvelrug