Eindelijk kunnen wij het nieuws wereldkundig maken: Tauw Flexible Solutions gaat verder als volledig zelfstandige dochteronderneming van Tauw; Syntraal! Met de 80 medewerkers komt Syntraal tegemoet aan de groeiende behoefte in de markt aan interim professionals op het gebied van milieu, water, civiele techniek en veiligheid.

Inspelen op flexibiliseringsvraagstukken

Tauw Flexible Solutions was nog een vrij jonge afdeling van Tauw. In 2016 is de afdeling gestart om de interim vraagstukken bij opdrachtgevers binnen Tauw verder te professionaliseren. Hans Westerhof, algemeen directeur van Syntraal, ziet verzelfstandiging als een logische stap. “Syntraal is ontstaan om in te spelen op de flexibiliseringsvraagstukken bij opdrachtgevers. Als zelfstandige onderneming hebben wij een zichtbare positie en duidelijk profiel op de markt van interim vraagstukken. Hierdoor werken Tauw en Syntraal transparant vanuit hun eigen profiel voor opdrachtgevers. Ik vind het fantastisch om aan de wieg van deze ontwikkeling te staan.” 

Synergie en talent centraal

Syntraal staat voor: synergie en talent centraal. Bij de flexibele inzet van Syntraal medewerkers staan de synergie tussen opdrachtgever en persoonlijk talent van de professional centraal. Westerhof: “Het is de missie van Syntraal om onze talentvolle professionals te helpen op hun expeditie naar wat hun drijfveren zijn en wat zij daarmee willen bereiken in het leven. Ik vind het geweldig om mensen te zien groeien als zelfstandige professional.” 

Relatie met Tauw

Ook Annemieke Nijhof, CEO van Tauw Group bv, ziet duidelijke meerwaarde in de verzelfstandiging: “Bij Tauw kunnen opdrachtgevers terecht voor projecten. Syntraal is gespecialiseerd in interim vraagstukken. Deze ontvlechting zorgt voor een sterkere profilering van onze interim werkzaamheden en geeft ook aan dat wij de flexibilisering van de arbeidsmarkt serieus nemen, maar wel vanuit goed werkgeverschap. Tauw en Syntraal zullen elkaar zo blijvend versterken”.