Als partner van de EnergieBespaarCoalitie zet ook Syntraal schouders onder de versnelling van de #energiertansitie in de gebouwde omgeving.

De nieuwe plannen van Minister De Jonge zorgen ervoor dat duurzaamheid binnen handbereik komt. Mooi dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende maatregelen gaat nemen. Twee programmalijnen voor de bebouwde omgeving, een aparte lijn voor de utiliteit en ook één voor de duurzame bronnen! We gaan enthousiast door op de ingeslagen weg!

Voor de utiliteit hebben we met onze gerealiseerde plannen op Urk, in Raalte, De Bilt, Wezep, Velsen, Grou en op Texel laten zien dat verduurzaming helemaal niet moeilijk is. En een flink aantal van onze plannen bevinden zich in de voorbereiding voor de uitvoeren. Met onze visie op de warmtenetten hebben we laten zien dat die ook haalbaar en betaalbaar kan. En aan de vierde programmalijn dragen we met onze vele omgevingswarmtekaarten en onze deelname aan WarmingUP uiteraard ook sterk bij.