In Nederland moeten nog vele tientallen miljoenen m2 aan asbestdaken worden gesaneerd. Voordat de asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd – zo stelt het Rijk op 1 februari 2021 – moet nog veel werk worden verzet.

Inderdaad is de aanpak van asbestdaken een omvangrijke en ingrijpende operatie, zowel voor de dakeigenaren als veel andere stakeholders. Tegelijk is een asbestdakenvrij Nederland van groot belang voor de gezondheid van de mens en de kwaliteit van de leefomgeving. Zo zegt de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat op 14 oktober 2019 in haar brief aan de Tweede Kamer: “Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen.”

In het kader van de versnelling van de sanering van asbestdaken werken sinds 2016 overheden, kennisorganisaties en marktpartijen samen voor de versnelling van de asbestdakensanering. Deze samenwerking is vanaf het begin ondersteund door het Programmabureau dat is bekostigd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Programmabureau brengt de partijen die samenwerken in de Versnellingsaanpak sinds 2016 bij elkaar en organiseert en monitort de voortgang. Het Programmabureau is de ‘Haarlemmerolie’ in dit proces (zie www.asbestversnelling.nl).

Het samenwerkingsverband heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een Versnellingsaanpak die eigenaren stimuleert, ontzorgt en helpt om hun asbestdak te verwijderen aan de hand van een op 2 maart 2020 breed gesteunde aanpak.
Syntraal voert in opdracht van het ministerie de opdracht voor het Programmabureau uit. Recent heeft Syntraal van het ministerie de opdracht gekregen voor de voortzetting van het Programmabureau tot 1 november 2023. Met dit feit is Syntraal met haar partners zeer content. Ook wil Syntraal met haar partners door middel van deze opdracht bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving: het voorbeeld van synergie en talent centraal.

Jeroen Mooy van Syntraal is de secretaris van het Programmabureau. Hij stelt:
“Sinds medio 2016 ben ik aan de slag als secretaris in het Programmabureau. Ik ervaar het nog elke dag als inspirerend om met de partners in het samenwerkingsverband bij te dragen aan een asbestdakenvrij Nederland. Ik heb waardering voor mijn collega’s in het Programmabureau en werk fijn met hen samen in de aanpak van asbestdaken. In ons team vullen de talenten elkaar aan en zetten we ons enthousiast en gedreven in voor een gezonde en duurzame leefomgeving.”