Vanuit de warmtevisie, die in december 2019 is opgesteld, besloten de vier gemeenten in Noordoost Twente (Losser, Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen) om een aantal wijkuitvoeringsplannen op te stellen. Het gaat om de wijken Tilligte en Weerselo (in gemeente Dinkelland), Manderveen en Harbrinkhoek-Mariaparochie (in gemeente Tubbergen), Losser-West en Beuningen (in gemeente Losser) en (een deel van de wijk) de Thij (in gemeente Oldenzaal).

Dankzij onze specifieke kennis op het gebied van warmtebronnen, warmtewinning en warmtelevering, levert Syntraal een unieke bijdrage aan deze wijkuitvoeringsplannen. Voor de vier wijken waar Tauw het procesdeel verzorgt, gaat Syntraal de warmtevraag op woningenniveau bepalen, het warmteaanbod uit de omgevingswarmtebronnen specificeren, een schetsontwerp van het warmtenet vormgeven en de business case uitwerken. Wij hebben als geen ander zicht op de aanwezige warmtebronnen en kunnen deze ook kwantificeren. In de Startanalyse van het PBL, die na de zomer verschijnt, rekent het PBL ook met onze warmtedata en onze kostenkentallen. De uitwerking voor de vier wijken in Noordoost Twente zijn veel gedetailleerder en vormen een mooie aanvulling op de verschillende warmteprojecten die Syntraal al in deze regio heeft gerealiseerd.