Syntraal is voor de gemeente Hellevoetsluis sinds de start van de uitvoering in 2017 betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Kickersbloem 3.

Erik van der Graaff voert het bouwplaats management en de register directievoering UAV uit en is er trots op een bijdrage te leveren namens onze opdrachtgever.

De gemeente ziet de ontwikkeling van dit bedrijventerrein als een belangrijke economische ontwikkeling. Het bedrijventerrein trekt nieuwe bedrijven naar Hellevoetsluis en creëert werkgelegenheid. Eind 2017 is gestart met de eerste werkzaamheden. De eerste stap was het voorbelasten van de wegen en het afwerken van de bouwkavels op planpeil. In 2019 heeft een aannemer de eerste fase van het terrein bouwrijp gemaakt. Sinds maart 2021 is de aannemer gestart met het graven van de rioolsleuven, aanbrengen van de diverse voorbelastingen en het op hoogte brengen van de 2e fase van het bedrijventerrein Kickersbloem 3.

Kickersbloem is een project met een grote diversiteit aan werkzaamheden: “Dat maakt het uitdagend, maar ook extra leuk. Binnen dit project houd ik mij bezig met onder andere grondwerk, riolering, asfalt, bruggen, een gemaal en persleidingen. Ik vind het mooi om te zien hoe al deze werkzaamheden een robuust en samenhangend resultaat gaan opleveren.” aldus Erik die vanuit zijn rol als register directievoerder en bouwplaatsmanager het gehele proces bewaakt en er voor zorgt dat alles zo gladjes mogelijk verloopt. Ook is hij het centrale aanspreekpunt voor de gemeente en de aannemer, dat verloopt allemaal goed: “Er vindt een prettige samenwerking plaats waarbij we het gezamenlijke doel najagen om er een mooi project van te maken. En de gemeente geeft aan tevreden te zijn met de bijdrage die ik lever.”

Het is de ambitie van Syntraal en onze professionals om bij te blijven dragen aan dit soort mooie, dynamische en uitdagende projecten.

Ben je benieuwd naar Erik zijn persoonlijke verhaal? Klik hier