Thema van het 18e Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) was ‘Gezond leven in de verdichte stad’. Een jaarlijks terugkerend evenement voor vakprofessionals uit het openbare ruimte-domein die zich bezig houden met  ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Tijdens de sessie ‘Klimaatbestendig maar compact’ reiken Ger Pannekoek (EWB Circular Rain), Wilbert Peters (adviseur water en klimaat, van Syntraal) en Paul Geluk (teamleider en -coördinator buitenruimte, Gemeente Zoetermeer) nieuwe wateroplossingen aan voor de compacte stad

Waar voorheen snel afvoeren het adagium was, werden in de jaren ’90 de eerste wadi-systemen aangelegd met waterberging op maaiveldniveau. Dat ontlastte het riool-systeem en verminderde de kans op overstromingen. Tegelijk fungeren wadi’s als natuurlijke filters. Maar de steden verdichten steeds verder en staan klimaatadaptatie, energietransitie en natuur inclusief nog meer centraal in de huidige opgaven. De conclusie is dat de wadi, ook in de nieuwe context, z’n waarde bewijst ook in compacte woonstraten.