De hittegolf is weer achter de rug, maar (zoals we merken) komen hogere temperaturen en hittestress steeds vaker voor. Niet alleen de temperatuur overdag neemt toe, maar ook ’s nachts. Deze eeuw werden er al vijf tropennachten geteld, in de jaren 2004, 2008, 2010, 2018 en 2019. In de laatste twee weken zijn er maar liefst drie bijgekomen!

Met het oog op de toekomst wordt het steeds belangrijker om ons te gaan weren tegen hittestress. Als gemeente of andere instantie kunt u allerlei maatregelen treffen om hittestress te voorkomen of de consequenties te minimaliseren. Syntraal en MapGear creëerden hiervoor een handige tool: de hitteknelpuntkaart. Deze geeft inzicht in de hitteknelpunten in de openbare ruimte van uw gebied. Dit helpt u bij het opstellen van praktische en haalbare maatregelen om de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving te behouden en vergroten.

Interesse? Lees verder op https://hitteknelpuntenkaart.nl/
Of neem contact op voor een demonstratie op afstand.

T: +31 6 511 99 658
simon.bos@syntraal.com