Op 18 oktober 1999 ben ik in dienst gekomen van Tauw als boormedewerker in de Regio Zuid-west afd. Milieu, met als standplaats Rotterdam. Gedurende mijn inwerkperiode ben ik werkzaam geweest voor diverse Tauw vestigingen in het land.

Op 1 mei 2000 kreeg ik een contract voor onbepaalde tijd. Na het volgen van diverse interne opleidingen, waaronder DTA.A, VKB Monsterneming Bouwstoffenbesluit ben ik als Boormeester werkzaam geweest op diverse (Water)Bodem/asbestonderzoeksprojecten voor verschillende opdrachtgevers waaronder Total, SBNS, AKZO, DOW, Hoogheemraadschap van Rijnland, Delfland, en Gemeentelijke opdrachtgevers.

Vanaf 2003 ben ik als milieukundig begeleider aan het werk gegaan o.a. op verschillende bodemsaneringsprojecten, Processturing en verificatie conform de BRL 6000, Vopak Pernis, Pump en Treat MDI 1 fabriek Huntsman Rozenburg.

De aanleg van een grondwaterontrekkingsysteem voormalige gasfabriek ‘’De Verademing’’ Den Haag, en aanleg van een grondwaterontrekkingsysteem voormalige gasfabriek ‘’De Binckhorst’’ Den Haag.

Mijn interesse ging steeds meer uit naar de civiele en bouwkundige projecten. Vanaf 2006 tot 2011 ben ik als toezichthouder o.a. milieukundige, civiel en bouwkundige projecten als uitvoeringsbegeleider gaan begeleiden.

Waaronder een aantal erg mooie projecten, zoals o.a. de aanleg van een afvalwatertransportsysteem Regio Schelluinen voor het Waterschap Rivierenland, de aanleg van een afvalwatertransportsysteem en nieuwbouw van de rioolgemalen Kleihoogt en Meerpolder te Berkel en Rodenrijs voor de Gemeente Lansingerland, de Nieuwbouw van een bergbezinkbassin in Odijk en Bunnik voor de Gemeente Bunnik, en de begeleiding en coördinatie van de Sanering en Sloop Middenterrein Argos Terminals in de Botlek, met een omvang van ca. 100.000 ton afvoer verontreinigde grond.

Ook de bouw van het Boezemgemaal Vlotwatering in Monster voor Het Hoogheemraadschap van Delfland was indrukwekkend, met name de aanleg van twee watertransportleidingen door de duinen, beide met een diameter van 1200 mm, lengte 400 meter, uitmondend in de zee.

Vanaf 2012 tot heden als directievoerder werkzaam binnen diverse projecten.

Mijn eerste werk als directievoerder was voor Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, in mijn eigen achtertuin Capelle aan den IJssel. Betreft de aanleg van 11 stuwen, waaronder twee stuks voorzien zijn van een klep om het waterpeil goed te kunnen beheersen.

Gedurende de afgelopen 6 jaar mocht ik voor Tauw diverse mooie en interessante projecten als directievoerder begeleiden, waaronder o.a., de Nieuwbouw van de Rioolgemalen Aardam en Rijnsaterwoude, met bijbehorende afvalwatertransportleidingen voor Het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De renovatie van het Rioolgemaal Capelle West. De nieuwbouw van het Nutsverzamelgebouw en aanleg van een Klepstuw voor de TU Delft, en de baggerwerkzaamheden voor de Gemeente Amsterdam in het Vondelpark.

Maar ook Wegreconstructie projecten zoals de aanleg van een snelfietsroute voor de Provincie Zuid-Holland van Rhoon naar Hoogvliet, de snelfietsroute ‘’ Schipholboog’’ tussen Den Haag Voorburg en Leidschendam. De reconstructie van de Waldorpstraat in Den Haag, de reconstructie van de Nieuwe Kalfjeslaan in het Amsterdamse Bos.

Vanaf 1 oktober 2018 ben ik als directievoerder/uitvoeringsbegeleider werkzaam binnen Syntraal, voor o.a., opdrachtgevers als Vitens, waarbij ik het amoveren en saneren van de het productiestation in Nieuwegein begeleid, waarna dit gebied heringericht gaat worden met wandelpaden, brug, bosplantsoen en struweel.

Het amoveren van de AWZI in Rijnsaterwoude voor Het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het amoveren en saneren van een Manege voor de Gemeente Hillegom, met aansluitend de bouwrijpfase, en de herinrichting van het Aziepark in Haarlem, met onder andere de aanleg van watergangen, damwand met natuursteenbekleding, wandelpaden, aanleg ven een tweetal duikers, en aanplant van diverse bosplantsoen en struweel.