Het Centrumeiland is het jongste eiland uit de archipel van eilanden die gezamenlijk IJburg vormen. In de periode van 2018 tot 2023 worden er op het eiland 1300 woningen gebouwd met de daarbij horende voorzieningen.

De gemeente Amsterdam heeft de doelstelling om het Centrumeiland energieneutraal te maken. De gemeente heeft ons gevraagd om verschillende varianten door te rekenen waaronder een hoogwaardig warmtenet, laagwaardig warmtenet (warmte en koude opslag) en een All electric variant met individuele warmtesystemen waarbij geen warmte wordt geleverd. In deze varianten zijn verschillende mogelijkheden onderzocht waaronder riothermie, warmtelevering met oppervlakte water, geothermie en restwarmte uit de omgeving. In de voorbereiding van de varianten is de Smart Energy Planner (SEP) gebruikt om verschillende toepassingen van ruimtelijke duurzame energiesystemen te vergelijken.

Tijdens het project liepen er diverse parallelle sporen: een technisch, financieel, juridisch en ruimtelijk spoor. De uitkomsten van de technische haalbaarheidsanalyse zijn gebruikt bij het opstellen van de business case in het financiële spoor. De gemeente Amsterdam is in de genoemde sporen ondersteund door een marktteam waarvan wij deel van uitmaken. In dit team zaten ook Witteveen en Bos en Ernst & Young (EY). Syntraal is leidend geweest in het technische haalbaarheidsonderzoek naar het energiesysteem, Witteveen&Bos was betrokken als medeadviseur en reviewer en EY heeft aan de hand van de uitkomsten van het technisch haalbaarheidsonderzoek de business case voor het energiesysteem opgesteld.

Het uiteindelijke ontwerp is aanbesteed en wordt door Eteck uit Waddinxveen gerealiseerd. Uiteindelijk zullen de woningen en circa 27.000 m2 voorzieningen op Centrumeiland energieneutraal van warmte en koude worden voorzien.