De uitslag van de laatste PAW-ronde is bekend. 14 Gemeenten krijgen subsidie om hun plannen uit te voeren. Twee proeftuinen zijn van De Bilt en Almelo, waar Syntraal haar bijdrage aan heeft geleverd.

De uitslag van de laatste PAW-ronde is bekend. 14 Gemeenten krijgen subsidie om hun plannen uit te voeren. “Twee proeftuinen gaan in verschillende contexten aan de slag met een (zeer) lage temperatuur (ZLT) warmtenet en aquathermie: in een historische binnenstad langs de gracht en in een met water omringd dorp”, aldus het persbericht van de PAW-congres, waar Minister Hugo de Jonge de uitslag op 10 maart bekend maakte.

Twee proeftuinen zijn van De Bilt en Almelo, waar Syntraal haar bijdrage aan heeft geleverd. Een mooie score waar we best trots op zijn! Voor Almelo hebben wij het verkennend onderzoek uitgevoerd en voor De Bilt hebben wij de technische en financiële uitwerking van het project verzorgd die ten grondslag lag aan de PAW-aanvraag. We lopen voorop en kunnen met deze twee projecten laten zien dat aquathermie in combinatie met bronnet (zeer lage temperatuurnet) dé oplossing is om de warmtetransitie vorm te geven. Maximale CO2-reductie tegen minimale kosten én vrijheid voor de bewoners om aan te sluiten op het moment dat het hen uitkomt. Dat is wat bewoners en bestuurders willen.

Een heel andere aanpak dat we tot nu toe in Nederland gewend zijn. De afnemers betalen alleen vastrecht, wat het voor bewoners veel interessanter maakt dan een traditioneel warmtenet. Wij laten met deze twee projecten zien dat dit dé sleutel is om warmtetransitie écht vorm te geven.