Ger Pannekoek is associate bij Syntraal. “Als associate help ik Syntraal bij het professionaliseren van een community voor klimaatadaptatie zelfstandige ondernemers. Daarin ben ik de verbinder, de spil in het netwerk.”

Ik ben nu al 15 jaren werkzaam in de watersector. Ik heb een aantal jaren bij een netwerkorganisatie gewerkt die de Nederlandse watersector ondersteunt om meer impact in het buitenland te hebben. Ook heb ik een aantal jaren in Mozambique gewoond en gewerkt. Daar werkte ik bij een NGO op het gebied van stedelijk afvalwater en sanitair. In beide functies ben ik vooral bezig geweest om mensen en partijen aan elkaar te verbinden, wat ik nu ook als associate doe bij Syntraal.

Ik ben bij Syntraal terecht gekomen door de Urban Rainshell (URS), een innovatie die mijn vader heeft ontwikkeld. De URS is een ondergronds regenwaterbuffering en -zuiveringssysteem op basis van natuurlijk, hernieuwbaar en circulair materiaal: schelpen en mineralen. Een robuust en onderhoudsarm systeem dat gemakkelijk geïntegreerd kan worden in de bestaande infrastructuur. Ik werk samen met Syntraal om dit systeem succesvol door te ontwikkelen, bij klanten te implementeren en op te schalen. Als onderdeel van de samenwerking hebben wij kennis gedeeld over het functioneren van de techniek, waardoor Syntraal in staat is gesteld om onafhankelijke technisch en financiële haalbaarheidsstudies uit te voeren voor onze klanten. Naast de URS, werk ik ook verder samen met Syntraal om een andere innovatie(s) van mijn vader een stap verder te brengen en op te schalen.

Ik knoop de touwtjes aan elkaar.

Mijn persoonlijk doel is om samen met Syntraal een duurzaam netwerk van zelfstandige ondernemers  te ontwikkelen: een duurzaam netwerk waarin mensen elkaar versterken, kennis uitwisselen en innovaties delen. Ik denk mee over hoe Syntraal zo’n netwerk verder kan professionaliseren op een organische en duurzame manier, zodat zowel Syntraal als de professional er iets aan heeft. Onderhand hebben we al twee van dit soort netwerk sessies gehad en het smaakt naar meer.