Op 13 oktober lanceert Syntraal het aquathermieviewer, die in opdracht van STOWA is gemaakt. Het portal is te benaderen via www.aquathermieviewer.nl en vervangt de huidige landelijke aquathermieviewer. Dit nieuwe portal leidt initiatiefnemers van aquathermieprojecten naar de beschikbare informatie per regio.

Samen met de STOWA lanceerde Syntraal in 2019 de eerste landelijke aquathermieviewer. Deze is doorontwikkeld onder de vlag van onderzoeksprogramma WarmingUP. Deze landelijke viewer geeft inzicht in de beschikbare warmte uit oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater en biedt de mogelijkheid een analyse van vraag en aanbod te maken voor een te selecteren gebied.

Ondertussen hebben de waterschappen regionale viewers ontwikkeld. Deze richten zich op de beschikbare warmte uit de regionale wateren. De gebiedskarakteristieken en beleidskeuzes van waterschappen kunnen invloed hebben op de totale warmtepotentie. Zo zijn er in het oosten van het land veel beken die ’s zomers veel minder water voeren. Daarmee vermindert de warmtepotentie sterk in die maanden.

Omdat de regionale viewers soms wezenlijk verschillen van de landelijke viewer, hebben wij in samenspraak met de waterbeheerders en de kennisinstellingen vanuit WarmingUP het nieuwe aquathermieportal ontwikkeld. Geïnteresseerden worden hierdoor direct naar de regionale viewer geleid. En als deze er niet is, komt men automatisch bij de landelijke viewer uit. Inmiddels zijn voor de meeste regio’s regionale data beschikbaar.