De Japanse duizendknoop is een van de meest invasieve planten in Nederland. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is het heel moeilijk deze weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden andere plantensoorten verdrongen en kunnen de stengels schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Syntraal professionals Gert de Jong, senior register directievoering UAV en Henri Wichers, senior toezichthouder, werken in de gemeente Amsterdam om de verspreiding van de Japanse Duizendknoop tegen te gaan.

In 2019 is er een inventarisatie uitgevoerd waaruit een prioritering naar voren kwam van locaties: perceel 1 binnen de ring A10 exclusief Noord, perceel 2 buiten de ring A10 inclusief Noord.
De Gemeente Amsterdam zet zich vol in om deze invasieve exoot de komende jaren te saneren en te bestrijden op de meest risicovolle groeiplaatsen en gebruikt verschillende methodes om de locaties Japanse Duizendknop vrij te krijgen, o.a. door middel van thermische reiniging door verhitting van de grond op locatie, ontgraven uitrieken en zeven van de grond en het volledig ontgraven van de grond met uitwisseling voor schone grond. Als nazorg en bestrijding van kleinere spots worden de methodes zoals handmatig verwijderen, elektrocutie en behandeling met heet water toegepast.

Naast de werkzaamheden te Amsterdam wordt binnen Syntraal voor meerdere opdrachtgevers gewerkt aan een ‘japanse duizendknoop vrije’ omgeving. Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met ons.