Op 21 november vond bij de Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap (JFSG) in Apeldoorn het minisymposium ‘Zaaien en Oogsten’ plaats. Een initiatief dat mede tot stand is gekomen en georganiseerd door Syntraal.

Symposium over duurzame warmte

Negen reformatorische scholenorganisaties hebben in het voorjaar van 2019 een duurzaamheidsmanifest ondertekend, waarin ze afspreken concrete duurzame stappen te willen zetten. Gezamenlijk bezitten zij zo’n 35 schoolpanden verspreid over Nederland. Op het symposium werd aan de hand van vier lezingen ingegaan op de overgang naar duurzame warmte. De duurzaamheidambassadeur van Kerschoten benadrukte het willen van duurzame warmte. Syntraler Simon Bos ging in op het kunnen. Daarna volgden het Waterschap met het hebben en Hollander Techniek met het maken van duurzame warmte.

Warmtewinning uit afvalwater is mogelijk

Naast diverse betrokkenen uit de omgeving, de gemeente en geïnteresseerden waren ook de negen scholen vertegenwoordigt. Simon Bos liet in zijn presentatie zien dat het gebruik van warmte uit afvalwater gewoon kan en al een aantal keren gerealiseerd is. Het hoofdkantoor van Waterschap Vallei en Veluwe, dat dicht bij de JFSG school staat, wordt al een aantal jaren van warmte voorzien uit hun eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie. De warmte wordt daar gewonnen en met een warmtepomp op de gewenste temperatuur gebracht. Daarnaast liet hij nog een aantal projecten in Nederland de revue passeren.

Tien scholen binnen acceptabele afstand

Ook liet Simon de resultaten van een onderzoek van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) zien. Hieruit blijkt dat alle rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen van de waterschappen in totaal 56 petajoule aan warmte beschikbaar hebben. Dat is een kwart van de Nederlandse warmtevraag van huizen en kantoren. De 35 schoolgebouwen heeft hij op de STOWA-kaart geprojecteerd en kwam daarbij tot de conclusie dat zeker tien schoolgebouwen binnen een acceptabele afstand van één van deze warmtebronnen staan. Deze tien scholen kunnen dus duurzaam verwarmd worden vanuit deze bronnen. Of dat technisch en financieel haalbaar is, zal natuurlijk uitgezocht moeten worden, maar al tijdens het symposium ontstonden daar interessante gesprekken over.

Volgende stap

Het besef dat er duurzame warmte in onze directe omgeving aanwezig is en dat die ook benut kan worden is tijdens het minisymposium ontstaan. Dat was al de eerste oogst. Samen met de scholen gaat Syntraal nu kijken hoe we verder kunnen om ook tot daadwerkelijke duurzame verwarming van de scholen te komen.

Geïnteresseerd?

Bent u ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van omgevingswarmte en riothermie? Syntraal denkt graag met u mee. U kunt contact opnemen met Simon Bos via +31 88 02 44 30 5 of simon.bos@syntraal.com.