Voor waterschap Vallei en Veluwe hebben we een omgevingswarmtekaart gemaakt welke te zien is via www.omgevingswarmte.nl/geldersewaterschappen.

Op de kaart zijn verschillende bronnen zichtbaar, waaronder:

  • Warmtepotentie afvalwater
  • Warmtepotentie oppervlaktewater
  • Gerealiseerde windenergie
  • Gerealiseerde zonne-energie
  • Waterkracht
  • Biobrandstof

Het doel van waterschap Vallei en Veluwe is om met deze kaart de potentie van omgevingswarmte en andere energiebronnen concreet in beeld te brengen en beschikbaar te stellen aan alle stakeholders binnen haar beheersgebied. Gemeente, projectontwikkelaars, maar ook de betrokken bij de RES-en (Regionale Energie strategieën) en andere planvormingen kunnen op deze manier concreet en actueel de beschikbare energiebronnen in haar omgeving of zoekgebied raadplegen en gebruiken bij de uitwerking van de planvorming.

Het voordeel van deze kaart is dat de gepresenteerde data tot op een hoog detailniveau aanwezig is. In tegenstelling tot andere, meer generieken modellen hebben we de daadwerkelijke brondata gebruikt en geïnterpreteerd. Hierdoor wordt een veel nauwkeuriger beeld verkregen van de daadwerkelijke energiepotentie.