De opwarming van vijvers leidt in stedelijk gebied vaak tot problemen. Te warm water (boven de 20° graden Celsius) is een perfecte omgeving voor Blauwalg, een giftige bacterie die gezondheidsklachten en zelfs botulisme veroorzaakt. Door klimaatverandering zullen we hier steeds vaker mee geconfronteerd worden.

Wat kunnen gemeenten hieraan doen?
De gemeente Groningen heeft gevraagd om advies uit te brengen om algenbloei en karper sterfte tegen te gaan in vijvers. De opwarming van vijvers en watergangen tegengaan wordt lastig, maar diezelfde warmte kunnen we er wel uithalen en elders benutten. Als we vijvers in de zomer op de juiste momenten koelen en zo algenbloei en andere nadelige effecten voorkomen, kan de warmte worden opgeslagen en op een ander tijdstip worden benut. Natuurlijk brengt z’n systeem kosten met zich mee, maar door de combinatie te zoeken met integrale reconstructie, herinrichting of gebiedsontwikkelingen kan een duurzame warmtevoorziening voor weinig meerkosten aangelegd worden. En die warmtevoorziening zorgt ervoor dat de energierekening enorm daalt en de CO2-neutrale ambitie kan worden gehaald. Door slim gebruik te maken van de omgevingswarmte dragen we bij aan de klimaatdoelstelling én zorgen we tegelijkertijd voor een leefbaar milieu!