Begin 2019 raakte Syntraal betrokken bij het realiseren van het U-platform op Schiphol. Dit platform wordt gebruikt om vliegtuigen tijdelijk te parkeren als hiervoor geen ruimte is aan de gate. Door het toenemend vliegtuigverkeer werd vorig jaar besloten om het platform uit te breiden.

Samen met dochteronderneming AquaBASE, Tauw, Heijmans, De Haan Consult en Schiphol was Syntraal verantwoordelijk voor de totale invulling van het waterhuishoudkundige deel van het U-platform.

Syntraal heeft zich ontfermt over het ontwerpen van het waterbufferingsysteem en controleren van het totale waterhuishoudkundige ontwerp. Dit ontwerp bestaat uit een grote lijngoot in combinatie met een water bufferende AquaBASE fundering onder de taxibaan. Daarnaast is er vanwege dit project ook extra holle ruimte gerealiseerd onder het naastliggende grasveld.
Al met al is dit systeem bedoeld om (extreme) neerslag vast te houden en vertraagd af te geven naar het oppervlaktewatersysteem. De constructie van de goot en waterbuffering in de fundering is dusdanig ontworpen door AquaBASE en Ten Cate Geosynthetics dat de waterbuffering in de fundering van de baan functioneel blijft ondanks het gewicht van het vliegtuig. Uniek in de wereld!