Adviseur Ruimtelijke Plannen/Senior Jurist

 • Zuid-Holland

Als Senior Jurist / Adviseur Ruimtelijke Plannen bent u een specialist op het gebied van de ruimtelijke ordening en -bestuursrecht. U bent verantwoordelijk voor het adviseren over complexe vraagstukken op dit vakgebied en voor het vertalen van grotere ruimtelijke initiatieven en projecten in passende ruimtelijke planvormen. U bent in staat deze ruimtelijke plannen zelf op […]

 • 32-36 uur
 • Senior
 • WO
 • Inleverdatum 19-11-2019
 • Vacature #3290

Senior Assistent Projectmanager

 • Noord-Holland

Je ondersteunt de verantwoordelijke projectmanagers bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van projecten; je plant, organiseert en notuleert projectbijeenkomsten; maakt en bewaakt de daaruit voortvloeiende actielijsten; je maakt voortgangsverslagen, notities, rapportages en andere stukken; je bent verantwoordelijk voor het financieel/administratief/organisatorisch beheer van het project; je stelt in overleg met de managers integrale project- en werkbegrotingen […]

 • Duo (24 en 16 uur) uur
 • MBO
 • Inleverdatum 23-11-2019
 • Vacature #3289

Senior Adviseur Leefomgeving

 • Overijssel

We zijn voor een opdrachtgever op zoek naar een senior Adviseur. Het moet een senior adviseur zijn die zowel specialist op het vlak van geluid en ondergrond is als generalist op de overige milieuterreinen. Zelf denken wij aan iemand met een juridische, bestuurskundige of milieubeleidskundige achtergrond die ruime ervaring heeft met het aansturen van processen […]

 • 12 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 23-11-2019
 • Vacature #3288

Bouwkundig Projectleider

 • Overijssel

Werkzaamheden– Jij zorgt ervoor dat het vastgestelde resultaat behaald wordt binnen de contractvoorwaarden, besteks- en kwaliteitseisen, planning en werkbegroting. Hierbij signaleer en benut jij (commerciële) kansen.– Verder bewaak je de voortgang en gemaakte kosten en inkomsten gedurende projectuitvoering en je draagt zorg voor een periodieke en betrouwbare financiële rapportage.– Je leidt het projectteam, managet de […]

 • 40 uur
 • Medior
 • MBO
 • Inleverdatum 21-11-2019
 • Vacature #3286

Adviseur Techniek E&W en IA

 • Limburg

Als adviseur techniek lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland (zoals op het gebied van advies, installaties en bediening, elektrotechniek of bouwtechnologie). Je bent verantwoordelijk voor verdiepte inhoudelijke expertise, adviesproducten of voor generalistische inbreng in het volledige werkproces van aanleg en onderhoud. Jij zet deze verdiepte […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 22-11-2019
 • Vacature #3285

Adviseur Energiebesparing

 • Noord-Holland

Onze opdrachtgever is op zoek naar HBO-milieukundigen met ervaring op het gebied van duurzaamheid/energiecontroles en het beoordelen van energierapportages. Daarnaast is kennis van de erkende maatregelenlijsten een vereiste.

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 30-11-2019
 • Vacature #3284

Wabo-milieu vergunningverlener

 • Utrecht

Voor onze opdrachtgever zijn we op zoek naar een milieuvergunningverlener (met accent op afhandeling van aanvragen en meldingen voor niet agrarische bedrijven) voldoet aan de volgende functieomschrijving: Behandelt aanvragen voor vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onderdeel milieu; Opstellen van een beschikkingen Omgevingsvergunning beperkte milieutoets in het kader van de […]

 • 32 uur
 • Senior
 • HBO
 • Inleverdatum 18-11-2019
 • Vacature #3283

Projectleider Civieltechnische werken

 • Noord-Holland

Voor onze opdrachtgever zijn we op zoek naar een projectleider die verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal grote civieltechnische infrastructuur projecten rond Muiden. Het gaat daarbij onder andere om: Het aanleggen van een drietal bruggen en aanpassing wegen ter ontsluiting van een nieuwe woonwijk en sportcomplex; Toetsen van de civieltechnische producten die de projectontwikkelaar […]

 • 36 uur
 • Senior
 • HBO
 • Inleverdatum 18-11-2019
 • Vacature #3282

Juridisch Adviseur en coördinator Vergunningen en Procedures

 • Noord-Holland

De juridisch adviseur is verantwoordelijk voor gedegen juridisch advies op verschillende deelaspecten van complexe gebiedsontwikkelingsprojecten, zoals de ontwikkeling van de nieuwe wijk de Krijgsman en het Bredius terrein bij Muiden. Het gaat daarbij onder andere om: Het adviseren over te volgen (vergunnings)procedures voor (tijdelijke) ontwikkelingen binnen diverse ontwikkelprojecten in Muiden. Het zelf opstellen en indienen […]

 • 16 uur
 • Medior
 • WO
 • Inleverdatum 18-11-2019
 • Vacature #3281

Grondverwerver Dijkversterkingen

 • Limburg

We zoeken een energieke grondverwerver die stevig in zijn/haar schoenen staat, iemand met enkele jaren ervaring in grondverwerving in een complexe (bestuurlijke) omgeving, met een hands-on instelling, iemand die kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau, die goed kan omgaan met zowel bestuurders, ambtenaren, projectmanagers, medewerkers als inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en aannemer(combinatie)s. De grondverwerver: […]

 • 18 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 24-11-2019
 • Vacature #3280