Adviseur Contractmanagement

 • Noord-Holland

Als adviseur ‘inkoop en contracten’ ben jij expert op het gebied van inkoop en contracten voor Aanleg en Onderhoud. Jij bent in deze functie verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het gehele inkoopproces bij de voorbereiding en aanbesteding van contracten. Daarnaast geef je tijdens de uitvoering van contracten advies over hoe je met wijzigingsvoorstellen […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1811

(senior) Adviseur (Machineveiligheid)

 • Utrecht

In deze rol werk je voor en samen met de grote aanleg en onderhoudsprojecten. Je bent betrokken bij het opstellen en uitvoeren van contracten voor de nieuwbouw en renovatie van al deze systemen. Dit doe je door de benodigde functies te specificeren in contracten voor de borging van met name Machineveiligheid. Daarna toets je het […]

 • 36 uur
 • Senior
 • HBO
 • Vacature #1810

Adviseur Crisismanagement

 • Noord-Holland

De (snel)wegen, (hoofd)vaarwegen en het hoofdwatersysteem in Noord-Holland vormen een complex geheel. Rijkswaterstaat. De hoge bevolkingsdichtheid en de verschillende grootschalige industriële activiteiten, bijvoorbeeld rond het Noordzeekanaal en de Amsterdamse haven, maken het gebied kwetsbaar voor crises. Als crisismanager treed jij op als specialist en vraagbaak op het gebied van crisismanagement. Een adequate crisisorganisatie die continu […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1809

Medewerker GIS (revsie)peilbesluiten

 • Friesland

We zoeken een kandidaat die het cluster Plannen ondersteunt bij alle voorkomende GIS werkzaamheden die betrekking hebben op het opstellen van peilbesluiten. De verwachte inzet bedraagt gemiddeld 8 uur per week. De inzet kan per week variëren. Dit kan betekenen dat er weken zijn dat er geen inzet wordt gevraagd, maar ook weken waarin bijvoorbeeld […]

 • 8 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1808

Verkeerskundig specialist

 • Noord-Holland

De verkeerskundige werkt mee in het team van verkeermonitoring die de onderstaande taken en verantwoordelijkheden heeft. Ondersteuning wordt vooral gevraagd bij de eerste 4 taken en de GAP analyse. Het (laten) inwinnen van verkeersgegevens en de kwaliteitscontrole ervan, alsmede het initiëren en monitoren van acties om de kwaliteit te borgen. Bijvoorbeeld intensiteitsmetingen, reistijden uit FCD […]

 • 24-32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1807

Adviseur Elektrotechniek

 • Noord-Holland

Je werkt in een multidisciplinair team dat actief is in beweegbare constructies zoals bruggen, gemalen, sluizen, stuwen en radar systemen. De projecten die worden uitgevoerd zijn renovaties en (deel)vervangingen bij bestaande objecten. Specialistische kennis van elektrotechniek voor diverse installaties bij de Beweegbare Constructies is in alle fases van aanleg en onderhoud essentieel. Deze kennis lever […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1806

Business Developer (Duurzaamheid)

 • Overijssel

Primaire focus van de business developer ligt op het helpen realiseren van duurzame energie projecten in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hij/zij is daarmee de verbinder met het bedrijfsleven en heeft affiniteit met bedrijfsleven en heeft daarbinnen een groot netwerk. Zoekt pro-actief kansen, brengt partijen bijeen, geeft samenwerking vorm en kan een project op zetten […]

 • 27 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1805

Beheeradviseur Stedelijk Water

 • Overijssel

De (beheer)adviseur Stedelijk water verricht de volgende taken: Adviseren op het gebied van Stedelijk water (nieuwe ontwikkelingen, bestemmingsplannen, wateroverlast en nieuw GRP) Adviseren op het gebied van projecten (berging en voorzieningen (kunstwerken) Monitoren meer jarenonderhoudsprogramma Opstellen waterparagrafen en bestuurlijke notities Controleren van bestemmingsplannen op stedelijk water en klimaatopgaven, afstemmen Waterschap Afstemmen werkzaamheden met kunstwerk beheerder

 • 20 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1804

Assistent Technisch Manager

 • Gelderland

Dit Waterschap heeft voor diverse projecten behoefte aan ondersteuning door assistent technisch manager(s). Dit in verband met langdurig ziekteverzuim en door de bijzondere opgave. De assistent technisch manager(s), moet de volgende werkzaamheden uitvoeren: Ondersteuning van de senior technisch manager in het organiseren van het technisch management (scopebewaking, planning, financiën, personele bezetting, informatiemanagement, kwaliteit en risico’s […]

 • 16-40 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1803

Middelbaar Veiligheidsdeskundige

 • Zuid-Holland

We zijn op zoek naar een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) die ons ondersteunt in het dagelijks toezicht op het gebied van veiligheid op onze projecten. Met het dagelijks bezoeken van onze bouwplaatsen (civiel, utiliteit, waterbouw, wegen etc) en controle op veilig werken/gedrag geven wij invulling aan onze ambitie om veiligheid in projecten proactief te benaderen. Tijdens […]

 • 36 uur
 • Medior
 • MBO
 • Vacature #1802