Toezichthouder Kabels en Leidingen

 • Zuid-Holland

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij toezicht houdt op de ingravingen die door derden/nutsbedrijven worden verricht. Hij toetst of conform de vergunningsvoorwaarden wordt gewerkt en initieer zonodig correctieve maatregelen. Taken: Toetsen van kwaliteit van geleverde producten van aannemers en leveranciers Coördineren en afstemmen met de uitvoering van het werk met betrokken partijen en instanties […]

 • 32-40 uur
 • Medior
 • MBO
 • Vacature #1350

Medewerker GEO-informatie

 • Utrecht

Je draagt samen met een collega zorg voor het BGT beheer (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Je verwerkt zelfstandig landmeetkundige metingen in de BGT registratie. Ook verwerk je gegevens die via andere inwinningstechnieken zijn ingewonnen. Je zorgt er voor dat de wijzigingen op een juiste manier worden geleverd aan de LV. Je hebt nauw contact met beheerders […]

 • 24-30 uur
 • Medior
 • MBO
 • Vacature #1349

Contractadviseur

 • Zuid-Holland

Als contractadviseur maak je onderdeel uit van een projectteam dat verantwoordelijk is voor de projecten in de voorbereidings- en uitvoeringsfase binnen de Waterketen. Het betreft onderhoud- en nieuwbouwprojecten op waterzuiveringsinstallaties en een slibverwerkingsbedrijf.Deze werkzaamheden worden zowel met (Word) bestekken onder de UAV als met UAV-GC contracten in de markt gezet.Het projectteam kan bij specifieke werkzaamheden […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1346

Projectmanager Infra

 • Gelderland

Wij zoeken een projectmanager die in staat is om, geheel zelfstandig voor alle infraprojecten op onze provinciale wegen de fases voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en eind-afronding tot een succesvol eindresultaat kan brengen. Het betreft nieuwbouw- en reconstructieprojecten op het gebied van de wegeninfrastructuur. Het project kan bestaan uit een reconstructie van een kruising, het periodiek onderhoud […]

 • 24-32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1345

Coördinator Energietransitie & Duurzaamheid

 • Groningen

Deze gemeente heeft een aantal grote opgaven, waaronder: De harmonisatie van afvalstoffen; De realisatie van de gezamenlijke Regionale Energie Strategie; De energiebesparing in de bebouwde omgeving; Het pilot project ‘Gasloos Warfhuizen en Onderdendam’; Het opstellen van een Warmte Transitievisie envan een Energievisie (incl. het concept beleidsplan Zonnevisie). Hierbij moetrekening gehouden worden met het werelderfgoed De […]

 • 20 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1344

Kwartiermaker / lid diectieteam

 • Utrecht

In verband met de langdurige afwezigheid van een van onze directeuren, zoeken wij tijdelijke versterking. De directie wordt gevormd door de gemeentesecretaris (algemeen directeur) en twee directeuren, die onderling de aandachtsvelden hebben verdeeld. De kandidaat die we nu zoeken moet in ieder geval ook affiniteit hebben met ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en vastgoed/grondexploitatie. Je bent medeverantwoordelijk […]

 • 24 uur
 • Senior
 • WO
 • Vacature #1343

Projectmanager Gebiedsontwikkeling

 • Flevoland

Als projectmanager Gebiedsontwikkeling ben je verantwoordelijk voor één of meerdere grote gebiedsontwikkelingen en realiseer je gebieden met woningen, bedrijven, voorzieningen en openbare ruimte voor de verdere ontwikkeling van de stad Almere. Jouw kennis zorgt ervoor dat de gemeente haar ontwikkelopgave in de diverse gebieden kan waarmaken. Je leidt grote projecten waarbij meerdere bestuurders en partijen […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1342

Gegevensbeheerder richting civieletechniek

 • Zuid-Holland

Na de aanleg of reconstructie van een weg door onze opdrachtgeverzijn er areaalgegevens nodig voor het beheer van die weg. Denk aan informatie over onder andere de verharding, markering, groenvoorziening en bouwkundige aspecten. Als gegevensbeheerder ben jij verantwoordelijk voor de areaalgegevens van de twee districten binnen ons organisatieonderdeel West Nederland Zuid. De areaalgegevens actueel, betrouwbaar […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1341

Technisch gebouwbeheerder

 • Flevoland

Als technisch gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor het technisch onderhoud (inclusief bouwkundig onderhoud) en beheer van een aantal gebouwen en de bijbehorende installaties. Dit betreft het benodigde preventief onderhoud, het verhelpen van storingen en het geplande vervangend onderhoud vanuit het goedgekeurde meerjaren onderhoudsplan. Hiervoor schakel je op basis van contracten en offertes de juiste aannemers […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Vacature #1340