Adviseur Watermanagement

 • Noord-Holland

Als adviseur watermanagement en scheepvaart behartig je de belangen in het hoofdvaarweg- en hoofdwatersysteem. Je volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van watermanagement en scheepvaart en zorgt dat je knelpunten, kansen, bedreigingen en risico’s in het hoofdvaarweg- en hoofdwatersysteem signaleert en analyseert. Daarnaast heb je een duidelijke inhoudelijke visie op het beheer […]

 • 36 uur
 • Medior
 • WO
 • Inleverdatum 27-9-2019
 • Vacature #2878

Adviseur Techniek

 • Gelderland

In de opdracht van adviseur techniek lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland (zoals op het gebied van civiele techniek, zowel grijs als groen). Je levert je input vanuit je eigen kennis en voert je technisch overleg met opdrachtnemers en de regio, de interne klant. Je […]

 • 20 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 28-9-2019
 • Vacature #2877

Directievoerder/Toezichthouder Afvalinzamelvoorzieningen

 • Noord-Holland

Voor het team Realisatie zijn we opzoek naar 1 enthousiaste en ervaren Directievoer/Toezichthouder AIV (afval inzamelsystemen oa, ondergronds-bovengrondse containers, grofhuishoudelijke afval locaties, mini-containers etc) die goed in teamverband kan werken. Als vakbekwame en zelfstandige D/T ga je je breed inzetten voor de uitvoering van AIV in een stedelijk gebied. Je bent vooral buiten op de […]

 • 32-36 uur
 • Medior
 • MBO
 • Inleverdatum 27-9-2019
 • Vacature #2876

Project Developer (Energie)

 • Overijssel

Opdrachtomschrijving Het signaleren en benutten van kansen voor technische toepassingen op het gebied van proces-efficiency, warmtegebruik, elektrificatie, duurzame mobiliteit, circulaire bouw en circulair gebruik van grondstoffen ter ondersteuning van bedrijven die zich vestigen op het A1 Bedrijvenpark. Het verbinden van initiatieven m.b.t. vraag en aanbod van energie teneinde een voor bedrijven meest optimale en renderende […]

 • 16 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 28-9-2019
 • Vacature #2875

Projectleider Ruimtelijke Projecten

 • Limburg

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Projectleider Ruimtelijke projecten (m/v) die minimaal 2 kleinschalige projecten tot verkoop en ontwikkeling brengt. Het betreft de herontwikkeling van het Raadhuisplein 3 tot woningbouw en de herbestemming en verkoop van een/twee kavels op bedrijventerrein Lindelaufer Gewande. Daarnaast wordt gevraagd om te komen tot de definitie van het project […]

 • 16 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 28-9-2019
 • Vacature #2874

Adviseur Wegen en Infrastructuur

 • Noord-Holland

Wij zijn op zoek naar een interim beleidsadviseur/opdrachtgever wegen en infrastructuur. Jouw uitdaging: Je formuleert in de rol van opdrachtgever projectopdrachten voor wegrenovaties. Je stelt programma’s van eisen op en toetst ontwerpen. Het zwaartepunt ligt op wegen, kennis van riolering is daarbij een pré; Je werkt, in de rol van opdrachtgever, integraal samen met projectmanagers, […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 28-9-2019
 • Vacature #2873

Onderzoeker Mobiliteit en Openbare Ruimte

 • Noord-Holland

Wij zoeken een onderzoeker met een brede blik en die wil blijven leren en zich verbreden. Het accent ligt op verkeersmodelstudies. Je signaleert trends in het mobiliteitsdomein en/of openbare ruimte domein, verricht in dit kader onderzoek en rapporteert en adviseert richting management, bestuur en/of (externe) opdrachtgevers over de onderzoeksbevindingen. Je bent goed ingevoerd op het […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 28-9-2019
 • Vacature #2872

Bouwmanager

 • Noord-Holland

Deze opdrachtgever is op zoek naar een Bouwmanager die goed geïnformeerd is over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren. Een bouwmanager die adequaat kan opereren in een politiek/bestuurlijke omgeving in een grote gemeentelijke organisatie. Een bouwmanager die succesvol leiding kan geven aan leden van een projectteam en in staat is om vraagstukken […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 28-9-2019
 • Vacature #2871

Specialist Verkeer

 • Noord-Brabant

Beoordelen verkeersplannen en ontwerpen van tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen bij o.a. realisatie en onderhoudsprojecten op basis van de CROW 96b, op basis van inzicht en op basis van gebiedskennis; Beoordelen en ontwerpen van definitieve bebordingsplannen op basis van de RVV en BABW; Het behandelen van toestemmingsaanvragen voor speciaal transport voor de Rijksdienst voor het wegverkeer; […]

 • 36 uur
 • Medior
 • MBO
 • Inleverdatum 5-10-2019
 • Vacature #2870

Adviseur Omgevingsmanagement

 • Zeeland

Elke dag werk je aan interessante infrastructurele vraagstukken, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit, water en leefomgeving. Je werkt als adviseur omgeving mee aan de realisatie van aanleg- en onderhoudsprojecten. De projecten waar jij aan bijdraagt zijn onder andere gericht op de verbetering van het (vaar)wegennetwerk of het watersysteem, maar ook op smart mobility en […]

 • 12 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 21-9-2019
 • Vacature #2869