Coördinerend technisch adviseur wegenbouw

 • Noord-Holland

In de opdracht als technisch adviseur wegenbouw lever je een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van de wegen in beheer van Rijkswaterstaat. Je maakt onderdeel uit van het cluster A Wegen van PPO. Dit cluster is verantwoordelijk voor het dagelijks en het groot onderhoud van het hoofdwegennet in de regio West-Nederland noord. Binnen het cluster […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 26-7-2019
 • Vacature #2429

Adviseur

 • Noord-Holland

In de opdracht als Adviseur omgeving lever je een belangrijke bijdrage aan het onderhoud waar onze opdrachtgever voor staat. Je bent verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering op het gebied van omgevingsmanagement in het cluster A wegen. Dit cluster is verantwoordelijk voor het dagelijks en het groot onderhoud van het hoofdwegennet in de regio […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 19-7-2019
 • Vacature #2428

Medewerker beleidsuitvoering openbare ruimte

 • Groningen

Onze opdrachtgeverheeft een bedrijfsbureau IBOR dat o.a. verantwoordelijk is voor de taken die thuishoren bij een íngenieursbureau’. Van hieruit wordt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur (civiel- en cultuurtechnisch) in de openbare ruimte voorbereidt. Ook wordt gezorgd voor de projectleiding, directievoering en toezicht voor infrastructurele projecten, verzorgen van aanbestedingen en het contractbeheer. De taken […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 26-7-2019
 • Vacature #2427

Twee medewerkers Ruimtelijke ordening

 • Groningen

Als ervaren medewerker RO ben je thuis in juridische RO-procedures en wetgeving en heb je enkele jaren ervaring hiermee. Je adviseert het college van B&W integraal, en vindt de afstemming met andere beleidsterreinen. Daarnaast denk je “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij” en anticipeer je op de werkwijze van de nieuwe Omgevingswet. Je bent […]

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 26-7-2019
 • Vacature #2426

Vergunningverlener Milieu Senior

 • Utrecht

Het cluster Vergunningen & Meldingen (ca. 7 medewerkers) maakt onderdeel uit van de afdeling Beleid & Vergunningen. Bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden door het cluster Vergunningen & Meldingen is ondersteuning gewenst. Onze voorkeur gaat naar een agrarisch vergunningverlener, maar ook industriele vergunningverleners is een reële optie. De reguliere werkzaamheden bestaan o.a. uit het […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 22-7-2019
 • Vacature #2425

Projectleider Civiele Techniek

 • Noord-Brabant

​In de rol van projectleider civiele techniek ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en beheer van civieltechnische projecten. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent van initiatieffase tot en met de uitvoeringsfase, inclusief de nazorgfase. Je draagt zorg voor de aanpak, voortgang en realisatie van reconstructies en herinrichtingen. Je maakt zelf of beoordeelt extern voorbereide […]

 • 24 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 24-7-2019
 • Vacature #2424

Adviseur contracten

 • Zuid-Holland

Als coördinerend Contractadviseur lever jij een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Aansprekend, complex, opgave-gericht, multidisciplinair en maatschappelijk relevant; dat zijn de landelijke en regionale projecten van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud waaronder het project Blankenburgverbinding. Wil jij mede-verantwoordelijk zijn voor het realiseren en onderhouden van dit project? Je […]

 • 32 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 23-7-2019
 • Vacature #2423

Werkvoorbereider (2fte)

 • Zuid-Holland

FunctieomschrijvingWerkvoorbereiding voor gebiedstransformatie/herinrichting. WerkzaamhedenDe werkvoorbereider heeft alstaken: het opstellen van diverse tekeningen en modellen ten behoeve van: het project; de afstemming met derden en het uitzetten van onderzoeken; het opstellen van een programma van eisen en/of een bestek; calculeren en plannen van werkzaamheden; het afstemmen van het eigen werk met de andere projectteamleden.

 • 36 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 24-7-2019
 • Vacature #2422

projectmanager programma binnenstedelijke woningbouw

 • Flevoland

​ We zoeken een senior projectmanager met ruime ervaring met gebiedsontwikkeling en met binnenstedelijke woningbouwopgaves. De ervaring betreft de ontwikkelkant, we zoeken dus niet een projectmanager die voornamelijk ervaringen heeft in openbare ruimte, verkeers- of soortgelijke projecten binnen afdelingen. De betreffende persoon moet deze procesmatig gevoelige dossiers in de volle breedte en met een uitstekend […]

 • 32 uur
 • Senior
 • HBO
 • Inleverdatum 24-7-2019
 • Vacature #2421

Omgevingsmanager Westtangent

 • Zuid-Holland

​In de hoofdstad van Nederland, met een enorme hoeveelheid aan bewoners, bedrijven en toeristen, wordt het werken in de openbare ruimte steeds complexer. Complex als het gaat om techniek, maar ook als het gaat om de omgeving waarin we werken. Steeds vaker is een goede afstemming met de omgeving bepalend voor het succes van een […]

 • 40 uur
 • Medior
 • HBO
 • Inleverdatum 23-7-2019
 • Vacature #2420