Teun Westrik

Teun Westrik is directievoerder bij Syntraal. Momenteel werkt hij bij de Provincie Overijssel aan de contractbeheersing van verschillende projecten.
Teun Westrik

“In de toekomst zullen we in Nederland drukker zijn met het in standhouden van onze infrastructuur dan met nieuwbouw. Kennis van beheer en onderhoud wordt een belangrijk werkveld waarin Syntraal een rol kan spelen.”

Teun Westrik 
 
Directievoerder

Ik ben in 1989 begonnen in de bodemsanering. Voor de bodemsaneringsklussen heb ik op veel bijzondere locaties gewerkt. Zoals een oude fabriek van voormalig vliegtuigfabrikant Fokker op Schiphol. En het militair oefenterrein ‘Heap of Junk’ op het strand van Vlieland. Omdat ik aan veel grote projecten heb gewerkt kan de indruk ontstaan dat ik mijn voldoening haal uit de omvangrijkheid van een project. Maar dat is zeker niet juist, want met al mijn ervaring weet ik dat in kleine projecten grote vraagstukken schuil kunnen gaan.

Een optimale samenwerking met opdrachtgever, aannemer en bewoners maakt mij gelukkiger dan de omvang van het project uitgedrukt in geld.

Later heb ik besloten mij te specialiseren in directievoering en heb ik er voor gekozen civieltechnische projecten te gaan begeleiden. Sinds 2011 besteed ik het grootste deel van mijn tijd bij de Provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen. Daar bemoei ik mij als directievoerder met de contractbeheersing van diverse projecten: van vaarwegen tot asfaltonderhoud, en van integrale onderhoudsbestekken tot groot onderhoud. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan met beeldbestekken volgens de RAW-systematiek en RAW-raamovereenkomsten. Mijn kracht ligt in de scheiding én het bij elkaar brengen van praktijk en theorie. Ik probeer kennis van de uitvoering mee te nemen in de voorbereiding van nieuwe projecten. En in de uitvoering zorg ik ervoor dat de doelstelling vanuit de voorbereiding correct wordt vertaald.

Bij Syntraal heb ik de mogelijkheid mijn kennis te verbreden en verdiepen door aan verschillende projecten voor diverse opdrachtgevers te werken.

Voor verandering van mijn werkzaamheden hoef ik niet van werkgever te wisselen, bij Syntraal is veel mogelijk. Thema’s als circulariteit en nieuwe contractvormen maken dat het werkveld voortdurend in beweging is en er voldoende uitdaging blijft zodat ik dit dagelijks kan toepassen in mijn werk.