Chris Hilgeman

Chris Hilgeman is een ervaren toezichthouder die als persoonlijke expeditie heeft om zich verder te ontwikkelen tot project coördinator en directievoerder. “De afgelopen jaren hield ik me bezig met de uitvoeringsbegeleiding van (waterbodem)saneringen en civiel technische projecten binnen de GWW sector. Sinds februari 2020 ben ik stappen aan het zetten naar de procesmatige kant in de rol van project coördinator en (junior) directievoerder. En dat bevalt goed!”

“Bij Syntraal krijg je de kans om je te verdiepen in wat je interessant vindt.”

Chris Hilgeman 
 
Project Coördinator en Directievoerder

Chris Hilgeman is een ervaren toezichthouder die als persoonlijke expeditie heeft om zich verder te ontwikkelen tot project coördinator en directievoerder. “De afgelopen jaren hield ik me bezig met de uitvoeringsbegeleiding van (waterbodem)saneringen en civiel technische projecten binnen de GWW sector. Sinds februari 2020 ben ik stappen aan het zetten naar de procesmatige kant in de rol van project coördinator en (junior) directievoerder. En dat bevalt goed!”

Volgende stap
In de afgelopen jaren heb ik meegewerkt aan een aantal projecten. Vanuit Syntraal zitten we vaak met twee collega’s op een project. Ik deed dan het toezicht op de uitvoering en mijn collega deed de directievoering. Zo heb ik van dichtbij kunnen bekijken wat directievoering inhoudt en dat vond ik wel interessant. Vanuit Syntraal krijg ik de kans om mij verder in deze richting te ontwikkelen.
Ik hou van regelen en organiseren, zowel privé als zakelijk. De stap naar project coördinator en directievoerder is voor mij een natuurlijke stap naar meer verantwoordelijkheid.
Als coördinator ben ik bezig vanaf het voortraject tot aan de oplevering van projecten. Als het werk bezig is, dan begeleid ik de mkb’er, communiceer ik met de opdrachtgever en de aannemer. Ook houd ik de financiën in de gaten samen met de projectleider. We gaan er natuurlijk altijd vanuit dat een project 100% loopt zoals in de voorbereiding bedacht. De realiteit is dat zaken bijna altijd anders lopen waardoor er bijgestuurd moet worden in de uitvoering.

“De bodem zit altijd vol verassingen.”

Verassingen
Mijn allereerste bodemsaneringsproject was op een groot industrie complex waarop nog verouderde fabrieksonderdelen aanwezig waren. In de uitvoering zijn we 14 maanden bezig geweest om een gebied van circa vier voetbalvelden groot te saneren en ontruimen. Dat soort saneringen heb je haast niet meer in Nederland. In de loop van de jaren zijn er al veel locaties gesaneerd. Maar je weet het nooit. Op mijn huidig project in oost Brabant zouden we 1 week bezig zijn met een bodemsanering en daar zijn we nu al een paar weken bezig. De bodem zit altijd vol verassingen.

Vleermuizen
Momenteel ben ik bezig met een sloopproject in Brabant. Daar slopen we een boerderij met stallen. In de voorbereiding van dit project trof de ecoloog een aantal dwergvleermuizen aan. Hier moet ecologisch gezien natuurlijk iets mee gedaan worden. Ik heb daarom samen met de ecoloog en de aannemer de voorgeschreven ecologische maatregelen in het veld georganiseerd. Ik regel dat zodat de aannemer de planning kan aanhouden. Geef mij maar verantwoording, ik pak het wel aan.

"Geef mij maar verantwoording, ik pak het wel aan."

Communiceren
Twee weken geleden had ik een project in Dordrecht. Een sanering waar stadsverwarming geplaatst moest worden. Op twee meter diepte kwamen we een oude fundering tegen. Het was mijn taak om daar een oplossing voor te vinden binnen de kaders van de betreffende vergunningen. Dat doe ik door te communiceren met de verschillende partijen en de betreffende stakeholders. Dat is eigenlijk de essentie van mijn werk: alle partijen bij elkaar zetten en dan gezamenlijk tot een oplossing komen.