Algemene voorwaarden

1. Sollicitatieprocedure

Syntraal.nl/vacatures is de vacaturesite van Syntraal BV. Op deze website worden uw persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt ten behoeve van een wervingsproces en alle aanwervingsprocedures. Indien u solliciteert op een vacature van Syntraal, dan verwerkt Syntraal de persoonsgegevens die u invult. In dit privacy statement leest u hoe Syntraal uw persoonsgegevens verwerkt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Verwerking

Door te solliciteren op een vacature van Syntraal (en door het verzenden van een open sollicitatie) geeft u toestemming aan Syntraal om de persoonsgegevens die u opgeeft in het sollicitatieformulier te gebruiken ten behoeve van het wervingsproces voor de vacature waarop u solliciteert. Die toestemming wordt dus niet apart gevraagd. Wij vragen u wel om aan te vinken dat u dit privacy statement hebt gelezen; zonder deze bevestiging kunt u het sollicitatieformulier niet insturen en kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling nemen.

De belangrijkste aspecten van de ‘verwerking’ waarvoor u, door te solliciteren, toestemming geeft zijn:

  • De persoonsgegevens worden gedeeld met de teammanager op de betreffende afdeling en de afdeling HR van onze moederorganisatie Tauw.
  • Wij kunnen contact opnemen over uw sollicitatie.
  • De persoonsgegevens worden elektronisch opgeslagen en worden beschikbaar gehouden voor verwerking gedurende maximaal 4 weken na afronding van het wervingsproces.

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Dat kunt u doen door een mail te sturen naar Syntraal (info@syntraal.com). Door intrekking eindigt de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden dan binnen 14 dagen geanonimiseerd.

Doel van de verwerking

Wij gebruiken de gegevens in het sollicitatieformulier uitsluitend voor ons wervingsproces.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens afkomstig van een sollicitant worden binnen vier weken na de afwijzing geanonimiseerd.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

De gegevens die u invult voor een sollicitatie zullen nooit verstrekt worden aan derden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op verstrekking door Syntraal van uw persoonsgegevens in een overdraagbare vorm en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen over de wijze waarop Syntraal uw persoonsgegevens verwerkt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Contactformulier Syntraal

U kunt op twee manieren contact opnemen met Syntraal:

  • Door zelf contact op te nemen met de teammanager
    De contactgegevens van de teammanager staan op de betreffende pagina’s van Syntraal.nl
  • Door het contactformulier in te vullen op de contactpagina van Syntraal.nl
    Syntraal gebruikt de ingevulde persoonsgegevens alleen om te kunnen reageren op de gestelde vraag/ingediende klacht. Na afhandeling van de vraag/klacht worden de persoonsgegevens verwijderd.

3. Contactgegevens Syntraal

Mocht u naar aanleiding van het lezen van het Privacy Statement contact met ons op willen nemen, dan kan dat via ons algemene mailadres (info@syntraal.com).