Functie-omschrijving

Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de provincie is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 100 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

De senior werkvoorbereider werkt voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, deels vanuit het Provinciehuis in Arnhem en deels vanuit huis. Voorlopig is thuiswerken nog de norm ivm COVID-19.

De senior werkvoorbereider Infrastructuur die wij zoeken voor onze opdrachtgever is verantwoordeljk voor:

 • Is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van (complexe) civiel-technische projecten. Het betreft hier o.a bestek/contract, tekeningen en het (technisch) overleg met betrokken partijen;
 • Draagt zorg voor een goede voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • Draagt zorg voor een goede communicatie van de werkzaamheden naar derden;
 • Overlegt indien nodig met stakeholders (o.a. bewoners).

De werkzaamheden zijn onderdeel van het proces “voorbereiden van wegenbouw projecten vanaf definitief ontwerp tot aan de aanbesteding”. In de meeste gevallen gaat het hierbij om RAW-bestekken. De daarbij te leveren producten zijn:

 • Bestektekeningen
 • Werktekeningen
 • Ontwerptekeningen
 • RAW- bestek
 • Besteksraming

De tekeningen dienen te voldoen aan de provinciale richtlijnen voor autocad-tekeningen en het bestek dient te voldoen aan de provinciale leidraad voor besteksoplossingen. Bestekken moeten worden opgesteld overeenkomstig de RAW-systematiek. Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een projectleider Realisatie aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht. De senior werkvoorbereider is veelal voor goedkeuring van het Definitief Ontwerp (DO) al in projectteamverband betrokken bij de ontwerpfase.

Functie-eisen

 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denkniveau, verkregen door: – een afgeronde opleiding HTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 5 jaar relevante werkervaring, of – een afgeronde opleiding MTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode 2011 – heden) met het zelfstandig schrijven van RAW bestekken, inclusief het maken van bestekstekeningen in Autocad.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar relevante ervaring (opgedaan in de periode 2016 – heden) met het substantieel bijdragen aan de totstandkoming van UAV-gc contracten. Bij de beoordeling van de relevantie spelen de geleverde bijdrage, de mate van zelfstandigheid bij die bijdrage en het type projecten een belangrijke rol.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met 3D tekensystemen en het maken van 3D ontwerpen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met de werkvoorbereiding van projectonderdelen uit aanpalende vakgebieden zoals elektrotechnische installaties, kunstwerken en groenvoorzieningen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met werken in (multidisciplinaire) projectteams vanuit de functie van senior werkvoorbereider, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
  Brief toevoegen

  CV toevoegen