Functie-omschrijving

De adviseur Geluid die we zoeken gaat werken in het bureau Geluid en Veiligheid, clusterGeluid. Het cluster geluid bestaat uit circa 20 – 25 professionals die zich dagelijks bezig houden met de advisering op een breed scala van geluidonderwerpen. Binnen het cluster is er een tekort aan capaciteit. Aanvulling is gewenst voor 20 tot 36 uur per week. Hiervan is 16-24 uur per week vast en wordt de ondersteuning verricht op kantoor bij de DCMR. De resterende 4-12 uur wordt flexibel (in overleg) ingezet. Deze uren kunnen desgewenst ook op afstand worden uitgevoerd.

Taken

 • Advisering in het kader van de wet milieubeheer en de Wet Ruimtelijke Ordening
 • Het beoordelen van (complexe) akoestische onderzoeken
 • Zonebeheer
 • Advisering geluidaspecten rondom horeca
 • Het opstellen van adviezen in het kader van vergunningverlening en inspectie en handhaving
 • Het uitvoeren van geluidmetingen
 • Eventueel kan ook het opstellen van geluidadviezen rondom evenementen onderdeel van de werkzaamheden uitmaken.

Functie-eisen

 • Minimaal een relevante HBO opleiding
 • Ruime kennis van geluid wet- en regelgeving in relatie tot het aspect geluid
 • Aantoonbare ervaring met advisering over industrielawaai en weg- en railverkeerslawaai
 • Kennis van vergunningplicht, het Activiteitenbesluit, Wabo/Bor, Wet geluidhinder, Wro en (ontwikkelingen rondom) Omgevingswet
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als geluidadviseur

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
Brief toevoegen

CV toevoegen