Functie-omschrijving

Een uitdagende managementfunctie, én nauwe betrokkenheid bij de uitvoering van mooie
infrastructurele projecten. Klinkt als een baan voor jou?

Sluizen, bruggen, wegen, kustbescherming, fietspaden; je komt het allemaal tegen als je door Noord-Holland rijdt. Om deze infrastructuur optimaal te houden, investeren wij als provincie Noord-Holland miljoenen. Als unitmanagerTechniek en Omgeving zie jij er vanuit Haarlem op toe dat jouw team het werkvoor onze infrastructuur optimaal kan uitvoeren. Het resultaat van je inspanningen zie je terug in de imposante projecten die buiten gerealiseerd worden.

Jouw baan
Als manager heb je drie kerntaken. Allereerst heb je de dagelijks leiding over en de zorg voor je medewerkers. Via periodieke overleggen houd je een stevige vinger aan de pols. Hoe gaat het met iedereen? Zijn er persoonlijke of professionele issues? Viert iemand een zakelijk jubileum? Jij weet het allemaal. Je bent zichtbaar voor je medewerkers, geeft aandacht, plant, regelt, vangt op, luistert en coacht. Ten tweede ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verbetering van je unit. Je bent goed op de hoogte van wat je medewerkers nodig hebben om hun vak optimaal te kunnen uitvoeren. Vakmatige ontwikkelingen volg je op de voet en je deelt je kennis met je medewerkers. Samen met de sectormanager ben je ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de sector als geheel en de optimalisatie van de overkoepelende directie Beheer en Uitvoering. Je begeleidt en inspireert de vakgroepen die hier inhoudelijk invulling aan geven.

Je derde taak is het dagelijks opdrachtgeverschap voor een portfolio van infraprojecten. Hieraan besteed je minimaal de helftvan je tijd. Welke projecten je precies onderje hoede hebt, is onder meer afhankelijkvan je kennis en affiniteit. Denk aan de vervangingvan de Cruquiusbrug, de renovatie van de Koopvaardersschutsluis, de aanlegvan een busverbinding in t Gooi, en groenprojecten als het Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland. Als eerste aanspreekpuntvoor de projectmanagers stuurje op de projectvoortgang. Je overlegt met hen over inzet, bestuurlijke issues, financiële verantwoording, teamzaken en organisatieontwikkeling. Is er bijvoorbeeld een technisch knelpunt, dan coach je bij het oplossen  ervan. Je draagt tips aan en denkt mee over dejuiste politiek-bestuurlijke aanpak. Als teammanager sta je boven de inhoud van de projecten en zetje je vernieuwende kijk op techniek en organisatiegoed in.

Aanvullend kunje, als dit past bij je ambities en ervaring, de rol krijgen van plaatsvervangend sectormanager. Je vervangt dan indien nodig de sectormanager bij taken als het integraal management van de sector, de strategische beleidsontwikkeling en -uitvoering, deelname aan het managementteam en deelname aan nationale en/of provinciale project-/werkgroepen en overlegkaders.

Hier ga jij werken
Bij de provincie Noord-Holland werkje aan de toekomst. Elke dag opnieuw zetje je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ookjóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kantje op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Jij maakt deel uitvan de sector Realisatie infrastructurele werken, waarjij enje collega’s in integrale projectmanagementteams de infra in de hele provincie beheren, onderhouden en vernieuwen. Binnen deze sector werken in totaal 100 in- en externe professionals. Veel? Niet alsje bedenkt dat zij samen verantwoordelijk zijn voor ruim 600 kilometer wegen, 250 kilometervaarwegen, 50 kilometer ov-banen, 400 kilometer fietspaden, 10 sluizen en ruim 550 bruggen. Het team is betrokken, laagdrempelig en informeel. Resultaatgerichtheid staatvoorop in deze projectomgeving. De mensen hebben passievoor het vak, watje onder andere terugziet in het aantaljaar dat mensen al hier werkzaam zijn. We hebben de afgelopen jaren een grote professionaliseringsslag gemaakt.
Functie-eisen

 • Wo-niveau
 • Een afgeronde civieltechnische opleiding, en affiniteit  met bedrijfskunde en financiën
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare managementervaring in een funct ie met vergelijkbare complexiteit 
 • Je spant je actief in om concrete resultaten of doelstellingen te halen en hebt  strategisch inzicht
 • Je begrijpt politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent je bewust van de behoeftes en belangen van anderen 
 • Je hebt een frisse blik en weet onderwerpen uit verschillende invalshoeken aan te vliegen
 • Je houdt ervan om professionals te coachen en enthousiasmeren en weet hoe je dit moet aanpakken

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
  Brief toevoegen

  CV toevoegen