Functie-omschrijving

De keringen van Noorderzijlvest zijn in 2009 getoetst aan de toen in de Waterwet opgenomen veiligheidsnorm en in 2010 gerapporteerd aan het ministerie. De zeedijk vanaf de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog tot aan Westpolder (‘ Lauwersmeerdijk’) bleek op onderdelen niet te voldoen aan deze normen. Het traject is op meerdere faalmechanismen afgekeurd, waaronder asfalt- en steenbekleding, stabiliteit voorland, hoogte en grasbekleding.

Het project Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat staat in de programmering van het HWBP opgenomen voor de periode 2017-2025 In verband met mogelijke onderuitputting (projecten vanuit het rivierengebied worden later opgepakt) heeft de programmadirectie van het HWBP het bestuur van waterschap Noorderzijlvest gevraagd dit project eerder uit te voeren. Het bestuur heeft hiermee ingestemd. De verkenningsfase van dit dijktraject is hierdoor met 2 jaar vervroegd en gestart in september 2016 en zal in eind 2019 worden afgerond met de vaststelling van het voorkeursalternatief (VKA).

In de periode 2020-2021 wordt de planuitwerkingsfase doorlopen. In de planuitwerkingsfase wordt het VKA in bouwteamverband verder uitgewerkt tot een (integraal) definitief ontwerp, worden de ruimtelijke procedures voorbereid en doorlopen en wordt het contract tbv van de realisatiefase opgesteld.

Voor het project, dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat zijn wij in het IPM-team (Integraal Project Management) op zoek naar een Technisch manager voor de planuitwerkingsfase. Deze is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng in het project en verantwoordelijk voor het succesvol doorlopen van het (integrale) ontwerpproces om te komen tot een gedragen integraal definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp.

In de planuitwerkingsfase is een generalistische, vakinhoudelijke proceskennis vereist. De Technisch Manager beschikt over voldoende vakinhoudelijke kennis op het gebied van dijkversterkingen. Daarnaast levert hij een technische bijdrage aan de processen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de contractmanager, omgevingsmanager en manager projectbeheersing. Hierbij is de continue aandacht voor risicomanagement van belang.

De Technisch Manager beschikt over voldoende vakinhoudelijke kennis op het gebied van dijkversterkingen en heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen van dijkverzwaringsprojecten (HWBP).

Functie-eisen

  • HBO Opleiding Civiele techniek;
  • Kennis en ervaring met projectmanagement en werken in een IPM-team
  • Ervaring met het integrale ontwerpen in de waterveiligheid;
  • Kennis van en ervaring met het nieuwe OI en WBI.
  • Ervaring bij uitvoering van grote integrale dijkverzwaringsprojecten is een pré;

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
Brief toevoegen

CV toevoegen