Functie-omschrijving

De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provinciede zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).

De eenheid bestaat uit de volgende teams: Investeringen, Assetmanagement, Programmamanagement, Ontwikkeling en Expertise, Vaarwegbeheer & Installaties en Wegbeheer & Verkeer.

Het team Investeringen werkt aan infrastructurele projecten die voortkomen uit de investeringsprogramma’s Kracht van Overijssel en de Dynamische Beleidsagenda. Het gaat hierbij om projecten waar een verkeersveiligheid-, c.q. doorstromingsprobleem aan de orde is. Alsmede projecten die te maken hebben met de vervanging en nieuwbouw van civiele constructies zoals bruggen, sluizen en duikers.

Het team Investeringen zorgt voor het projectmanagement van verkenningen, planstudies, voorbereiding en realisatie op het gebied van wegen, vaarwegen en kunstwerken. Voor ieder project is een projectleider (bij grotere projecten is een IPM team ingericht) verantwoordelijk voor de integrale beheersing van het project (geld, informatie, tijd, kwaliteit, organisatie en risico’s).​

​Vanuit de algemene managementverantwoordelijkheid voor een Senior Technisch Manager in een IPM team, gelden als voorbeeld de volgende meer specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 • Draagt zorg voor het inzetten en inschakelen van de juiste (technische) kennis;
 • Draagt zorg voor de evaluatie en toetsing van het technisch ontwerp aan opdracht en overige afspraken;
 • Is eindverantwoordelijk voor de technische kanten van de projectscope;
 • Verzorgt op technisch gebied de afstemming met alle relevante partners – opdrachtgevers, beheerders, bevoegde gezagen, stakeholders (o.a. I&W/RWS, Flevoland, Overijssel, Kampen, Dronten en twee waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta);
 • Organiseert die afstemming op een intelligente en verstandige manier;
 • Participeert en beïnvloedt overige processen vanuit de technische invalshoek – stakeholdermanagement, KES proces met beheerders, Eindbeheerdersverklaringen;
 • Verantwoordelijk voor het ontwerp en daarvoor benodigde onderzoeken;
 • Verantwoordelijk voor technische input voor de ruimtelijke ordening procedures en raming;
 • Verantwoordelijk voor verwezenlijking van duurzaamheidsdoelstellingen;
 • Verantwoordelijk voor de totstandkoming van het programma van eisen;

Verantwoordelijk voor de integrale veiligheid.

Functie-eisen

 • Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van technische bedrijfskunde, civiele techniek mogelijk aangevuld met werktuigbouwkunde, installatie- en/of elektrotechnische kennis.
 • Je hebt werkervaring met UAV gc-contracten, systems engineering en systeemgerichte contractbeheersing in de ontwerp- en uitvoeringsfase in de periode 2000-2019.
 • Je hebt werkervaring (minimaal 10 jr.) met technisch management binnen grote infrastructurele projecten (>25 miljoen euro) in de fase contractvoorbereiding, realisatie en overdracht – in de periode 2000-2019.
 • Je hebt werkervaring met het samenwerken tussen verschillende overheden binnen één project (provincie, gemeente, waterschappen, RWS) in de periode 2000-2019
 • Je hebt werkervaring met het werken in IPM-rollen bij de overheid in de plan-, ontwerp en uitvoeringsfase in de periode 2000-2019.
 • Je hebt werkervaring met technisch management van natte waterstaatswerken in de periode 2000-2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
Brief toevoegen

CV toevoegen