Functie-omschrijving

We zoeken naar 2 a 3 experts voor het versnellingsteam met expertise op het gebied van financieel/juridische zaken, aanbestedingsexpertise en algemene procesmatige expertise. Deze drie expertises hoeven niet per se verenigd te zijn in 1 persoon.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het ondersteunen van gemeenten en schoolbesturen bij de concretisering van (renovatie)projecten uit het duurzaam IHP. Gemeenten en schoolbesturen kunnen gezamenlijk een verzoek indienen voor ondersteuning door het versnellingsteam in het realiseren van hun ambitie om de scholen te verduurzamen. Basisvoorwaarde daarbij is dat er een IHP ten grondslag ligt aan de plannen van de gemeente en schoolbesturen (of in elk geval de wil om een langetermijnvisie uit te voeren). Deze projecten komen via het project Duurzame Scholen binnen. De experts uit het versnellingsteam worden toegewezen aan deze projecten op basis van de daarbij benodigde kennis en expertise. Dit betekent dat nog niet precies duidelijk is hoeveel tijd en inzet er per expert gevraagd zal worden. Ook kunnen er (piek)momenten zijn waarop de inzet intensiever zal zijn dan op andere momenten.
  • Stimuleren dat beschikbare geldstromen en mogelijkheden voor externe financiering bij schoolbesturen en gemeenten inzichtelijk worden
  • Contact met alle stakeholders over investeren, financieren en huisvesting
  • Meewerken aan, en ontwikkelen van kennis ten behoeve van de sector en stakeholders
  • Inzet van generieke businesscase(s) en ontwikkelde hulpmiddelen (denk aan de beslisboom verduurzaming scholen) waarmee kennis is opgedaan binnen het programma van de landelijke Green Deal Scholen.

Verantwoordelijkheden / Resultaten​

Voor het versnellingsteam zijn we op zoek naar experts(financieel/juridisch, aanbesteding en technisch/procesmatig), die van zelfstandig werken en aanpakken houden en zich medeverantwoordelijk voelen voor het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. De experts die worden gezocht fungeren als aanjager in het proces dat voor gemeenten moet gaan leiden tot verduurzaming van het onderwijsvastgoed (vooralsnog met name in het PO). Deze experts zijn onafhankelijk en kiezen geen partij in discussies tussen gemeente en school(bestuur).

Functie-eisen

  • Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding.
  • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring met ontwikkeling, verduurzaming en- of realisatie onderwijsvastgoed in de periode 2005-2019.
  • Je bentfinancieel/juridisch onderlegd en heeft kennis van bouwzaken, wetgeving en onderhandelingsvaardigheid. Ervaring met innovatieve aanpakken, (financiële) vastgoedkennis en bijbehorende rekenmodellen. Kennis van nationale en gemeentelijke regelgeving (mbt onderwijshuisvesting)
  • Je hebt aanbestedingsexpertise, en heeft ervaring met innovatieve aanbestedingsvormen van onderwijsvastgoed. Ervaring met levensduur verlengende renovaties en ervaring met budgetbewaking en risicobeheersing. Affiniteit met opstellen van overeenkomsten en prestatiecontracten.
  • Je hebtexpertise op het gebied van projectmanagement en een technische achtergrond. Ervaring met actief ondersteunende rol bij gemeenten en/of schoolbestuur, aantoonbare bouwkundige en/of bedrijfskundige technische kennis.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
Brief toevoegen

CV toevoegen