Functie-omschrijving

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Omgevingsmanager. Iemand die zijn expertise gaat inzetten bij een aantal omgevingscomplexe water- en afvalwater gerelateerde projecten. Ook zoeken wij een Senior Omgevingsmanager met didactische kwaliteiten, die mee helpt om het vakgebied omgevingsmanagement door te ontwikkelen binnen Waternet en een coachende rol kan invullen richting de andere Omgevingsmanagers 2 van 5 Classificatie: Openbaar van Waternet.

Korte omschrijving van onze opdrachtgever:

Overal waar wij als Waternet namens de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel Gooi en Vecht projecten realiseren, treffen we anderen. Denk aan omwonenden, bedrijven, vaarweg- en weggebruikers en gemeenten. Dit in een grootstedelijke gebied maar ook in het buitengebied. Een goede relatie met onze omgeving vinden we essentieel. Als Senior Omgevingsmanager wordt jij de schakel tussen de omgeving en onze projecten.

Je neemt als Omgevingsmanager binnen onze technisch complexe en bestuurlijk dynamische omgeving de diverse externe maar ook de interne stakeholders op een adequate manier mee. Je kunt ingezetworden bij projecten zoals dijkverbeteringen, het realiseren van watergebiedsplannen, het leggen van grote drinkwater-en afvalwatertransportleidingen, de renovatie van bruggen en het bouwen van grote gemalen.

Ook duurzaamheidprojecten zoals Nieuwe Sanitatie in nieuwe woonwijken en de realisatie van een inlaatwerk in de Ronde Hoeppolder behoren tot jouw werkveld. De Senior Omgevingsmanager werkt in diverse projectteams. Bij grote projecten wordt gewerkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (IPM) en bij kleinere projecten met verschillende teamsamenstellingen. Je initieert en monitort binnen deze teams adviesproducten op het gebied van omgevingsmanagement, je zorgt voor de tijdige analyse ervan en controleert de producten op inhoud. Ook wordt je verantwoordelijk voor de totale conditionering van het project. Binnen Waternet willen we – mede gelet op ontwikkelingen zoals de nieuwe omgevingswet – het vakgebied Omgevingsmanagement verder professionaliseren. Je krijgt hierbij een belangrijke rol, door de andere

Omgevingsmanagers mee te nemen en je kennis en kunde naar hun over te dragen. Daarnaast neem je een coachende rol op je waarbij de Waternet Omgevingsmanagers kunnen spiegelen aan de eigen projecten en bij jou kunnen aankloppen voor de noodzakelijke tips en adviezen. We vragen je ook om een aantal workshops en trainingen te verzorgen met als doel om de interne Omgevingsmanagers op thema’s op te leiden en om het belang van goed Omgevingsmanagement uit te dragen binnen de visie van Waternet om als effectieve netwerkpartner te acteren naar buiten toe.

Jouw takenpakket:

 • het uitvoeren van stakeholdersanalyses en opstellen van omgevings- en communicatiestrategieën en -plannen;
 • de coördinatie van afstemmings- en communicatieprocessen;
 • het aansturen van conditionerende onderzoeken en het in kaart brengen van K&L-tracés;
 • het in kaart brengen, aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen;
 • voorbereiden van (bestuurlijke) besluitvorming;
 • aansturen van de brede projectcommunicatie, steeds vaker online maar ook via de klassieke stakeholdergesprekken en – bijeenkomsten;

Functie-eisen

Het volgende wordt gevraagd:

Je beschikt over netwerkvaardigheden en met jouw inlevingsvermogen en sensitiviteit vind jij je makkelijk je weg in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je staat open voor verandering, je bent communicatief sterk en je kunt goed omgaan met weerstand. Verder heb je goede onderhandelingsvaardigheden en ben je enthousiast en inspirerend. Je beschikt over inlevingsvermogen en overtuigingskracht, je bent een verbinder en hebt oog voor uiteenlopende belangen. Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Beschikt over tenminste HBO werk en denkniveau.
 • Beschikt over minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring als projectleider en/of omgevingsmanager en/of procesmanager bij projecten in de openbare ruimte en/of infrastructuur.
 • Aantoonbare kennis van conditioneringsvraagstukken in planprocessen.
 • Aantoonbare kennis en ervaring van stakeholdermanagementvraagstukken.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het vergunningenmanagement bij projecten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
  Brief toevoegen

  CV toevoegen