Functie-omschrijving

De provincie Noord-Holland is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de realisatie van de verbinding over de Ringvaart en de aanleg van een busbaan vanaf de Ringvaart tot aan de aansluiting Nieuw-Vennep.

De komende periode moet er een besluit genomen warden over een voorkeurstrace en moeten het schetsontwerp van de HOV-brug en het trace uitgewerkt worden tot een voorlopig ontwerp (VO). Ook wordt er een start gemaakt met de ruimtelijke planvorming. Hiervoor wordt er een bestemmingsplan dan wel een Provinciaal lnpassingsplan opgesteld.

Het betrekken van de omgeving bij het proces om te komen tot een VO en de ruimtelijke planvorming is essentieel voor het slagen van het project. Het is de rol van het omgevingsmanagement om hier invulling aan te geven.

Het omgevingsmanagement in het project wordt ingevuld door een senior- en een junior-omgevingsmanager. Het is de taak van de senior omgevingsmanager om de junior aan te sturen. De senior omgevingsmanager zal in het project op hoofdlijnen acteren.

Uitwerking zal door de junior-omgevingsmanager worden gedaan. De senior-omgevingsmanager voert de gesprekken met stakeholders welke een gevoelige aard hebben of complex van karakter zijn. De junior-omgevingsmanager zal wel aanwezig zijn bij deze gesprekken zodat hij/zij vervolggesprekken in een later stadium alleen kan voeren. Gedurende het project zal de junior-omgevingsmanager steeds meer taken zelfstandig uitvoeren.

 • Constructieve samenwerking met en positionering van het omgevingsmanagement in het projectteam;
 • Constructieve samenwerking met stakeholders realiseren en in stand houden;
 • Het verzorgen van afstemming met de projectomgeving en communicatie;
 • Afstemming van belangen;
 • Gestructureerd vastleggen van afspraken, issues, stakeholderinformatie
 • Opzetten van een KES.
 • Ondersteuning van de Senior Omgevingsmanager en Projectleider

​Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen en uitvoeren van een omgevingsmanagementplan;
 • Over het omgevingsmanagement contact onderhouden met de stakeholders (onder andere: bewoners, belangengroeperingen, etc.);
 • Ophalen van wensen en eisen van de stakeholders;
 • Problemen en/of risico’s met betrekking tot de omgeving signaleren, tegemoet treden en oplossen;
 • Issues met betrekking tot de realisatie van het project signaleren en vastleggen;
 • Risico’s gerelateerd aan bovenstaande issues beschrijven en categoriseren.

Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Beschikbaar voor gemiddeld 16uur per week gedurende de looptijd van de uitvraag, met mogelijkheid tot ophoging van het aantal uren;​

Wensen:

 • Aantoonbare ervaring in omgevingsmanagement bij een complex project;
  • Ervaring met het gestructureerd vastleggen van stakeholder informatie
  • Bekend met de procedures voor grondaankoop
  • Ervaring met het een Provinciaal lnpassingsplan (PIP)
  • Ervaring met het opzetten van een KES en de doorvertaling naar het contract.
  • Aantoonbare ervaring in de provinciale organisatie is een pre.
 • Kundig in conflicthantering

Stabiele persoonlijkheid.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
Brief toevoegen

CV toevoegen