Functie-omschrijving

Als omgevingsmanager maak je deel uit van het IPM-team dat een Gebiedsbeheercontract beheert m.b.t. de infrastructuur (wegen, bermen, kunstwerken, etc.) voor het gebied Gooi en Vechtstreek. Het contract wordt uitgevoerd door een hoofdaannemer, Volker Infra (VI). VI heeft een gespiegelde IPM organisatie met een eigen omgevingsmanager. Naast het beheercontract zijn en er een viertal projecten die door dezelfde aannemer in dit gebied uitgevoerd worden.

Het IPM-team van de Provincie Noord-Holland stuurt deze projecten aan. Naast deze vier zullen er in de nabije toekomst nog twee projecten gestart gaan worden. Tevens is het mogelijk dat in de toekomst het werkveld wordt uitgebreid naar het gebied Zaanstreek Waterland.

Van de omgevingsmanager wordt verwacht dat hij/zij de schakel is tussen de stakeholders buiten de provincie Noord-Holland en de interne organisatie. Je weet als geen ander wat er leeft in de omgeving op basis waarvan je strategische keuzes maakt. Op deze manier probeer je het project zo goed mogelijk in te bedden in de omgeving. Je bent verantwoordelijk voor de conditionerende activiteiten zoals grondaankoop, vergunningen (inclusief rechtszaken), archeologie, ecologie en NGE. Daarnaast zorg je ervoor dat het verkeersmanagement is geregeld, door afsluitingen en omleidingen af te stemmen. Verder zorg je voor een open communicatie naar de omgeving. Ten slotte ben je onderdeel van een team dat het bestuur adequaat dient te informeren.

Functie-eisen

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Aantoonbare ervaring als omgevingsmanager in een opdrachtgevend IPM-team
  • Aantoonbare ervaring met multidisciplinaire (infrastructuur)projecten of projecten met vergelijkbare complexiteit
  • Aantoonbare ervaring met conditionering w.o. kabels & leidingen, grondverwerving, procedures en vergunningen in de rol van opdrachtgever
  • Aantoonbare ervaring met werken binnen overheidsorganisaties, en werken in politiek-bestuurlijke omgeving

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
Brief toevoegen

CV toevoegen