Functie-omschrijving

De Integraal Ontwerpmanager van het programma Zuidasdok is verantwoordelijk voor de samenhang en de kwaliteit van alle ontwerpactiviteiten binnen het programma Zuidasdok. De totale scope van het programma Zuidasdok is verdeeld over een aantal projecten met elk een eigen projectteam. De ontwerp- en realisatiewerkzaamheden van Zuidasdok vinden dus plaats binnen de projecten van het programma. De Integraal Ontwerpmanager borgt de integrale aanpak hiervan, in het bijzonder met betrekking tot de technische raakvlakken tussen de projecten onderling en programmabrede thema’s zoals kwaliteitsborging en vormgeving & inpassing. De Integraal Ontwerpmanager valt direct onder de Directeur Uitvoering van het programma.

De Integraal Ontwerpmanager is binnen Zuidasdok verantwoordelijk voor ten minste de volgende activiteiten:

 • Coördineren en bewaken van de integraliteit van de ontwerp- en realisatiewerkzaamheden binnen het programma Zuidasdok, met name wat betreft de raakvlakken tussen de projecten.
 • Coördineren en bewaken van integrale aanpak van Vormgeving en inpassing op programmaniveau.
 • Inrichten en bewaken van de kwaliteitsborging m.b.t. ontwerp- en realisatiewerkzaamheden waardoor wordt voldaan aan alle geldende eisen, wetgeving en richtlijnen.
 • Coördineren en bewaken van de kwaliteit en doelmatigheid van de inzet van aan het project verbonden ingenieurs- en adviesbureaus.
 • De afstemming en borging van afspraken over technisch inhoudelijke zaken met opdrachtgevers en beheerders, met name wat betreft de programmabrede kwaliteitsborging en het maken van complexe ontwerpkeuzes.
 • Afstemming en coördinatie met vergunningverleners met betrekking tot technisch inhoudelijke onderwerpen.

Functie-eisen

 • Een erkende afgeronde WO-studie Civiele Techniek (diploma) in een relevante discipline.
 • Aantoonbaar kennis en ervaring met de specificatie en ontwerp van civiele (ondergrondse) constructies op basis van de Systems Engineering, in geïntegreerde contracten, rekening houdend met actuele normen en richtlijnen.
 • Aantoonbare kennis van de laatste stand der techniek van brandwerendheid van tunnels in Nederland.
 • Ruime ervaring m.b.t. tunnelprojecten in Nederland in binnenstedelijke context. De kandidaat is bij tenminste bij drie Nederlandse tunnels in binnenstedelijke context betrokken geweest in de voorbereidings- en realisatiefase in een projectmanagement- of adviseursrol.
 • Aantoonbaar ervaring met het ontwerp en de realisatie van infrastructuur in de spoor of wegenbouw sector met specifieke eisen met betrekking tot vormgeving en inpassing.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
  Brief toevoegen

  CV toevoegen