Functie-omschrijving

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Gebiedsbeheerder/ allround toezichthouder. Je maakt onderdeel uit van het civiel team van het Projectbureau. Het Projectbureau bestaat uit een compact team van ca. 15 medewerkers. Hiërarchisch leg je verantwoording af aan de civiel manager en vervolgens aan de projectdirecteur.

Wat zoeken we
De functiericht zich op het onderhouden en beheren van het woon- en projectgebied. Dit betreft dan zowel het beheer van alle (polder)kavels in het nog niet ontwikkelde deel van het projectgebied. Als het tijdelijk beheren van woongebied in bouwrijpe en woonrijpe staat. Voor de rol als gebiedsbeheerder/ allround toezichthouder zoeken we naar een gedreven en flexibel persoon die zijn energie haalt uit het efficiënt, pragmatisch en servicegericht (laten) uitvoeren van het beheer en onderhoud. Je komt het civiel team versterken om het uitvoeringsprogramma – gestuurd door de woningbouw in het gebied – te realiseren. De variatie in het uitvoeringsprogramma zorgt er voor dat de gevraagde inzet ook varieert. Variatie in het aantal uren per week moet mogelijk zijn. We zijn dus op zoek naar een beheerder-plus. Uiteraard heb je ervaring in beheer en toezicht op onderhouds- en civiele werkzaamheden, maar we willen meer. Optreden waar nodig, de verschillende belangen zien en begrijpen. Niet bang aangelegd zijn, maar weloverwogen en proactief. Verder kijken als de waan van de dag. Je vind afspraak is afspraak niet alleen belangrijk, maar je gaat daar ook actief achteraan. Nutsbedrijven en bouwaannemers houd je in het gareel. Je hebt zowel ervaring bij opdrachtgevers als bij opdrachtnemers. De uitdaging zit in de verschillende belangen.

Wat ga je doen

 • het aansturen van de eigen onderhoudsploeg bij het uitvoeren van werkzaamheden in dagelijks onderhoud van het woongebied in bouwrijpe en woonrijpe staat;
 • het coördineren en aansturen van pachters en onderhoudsaannemers voor de nog niet bebouwde delen;
 • het toezicht houden en begeleiden, in samenwerking met de uitvoeringscoördinator, van het onderhoudscontract van de zogenaamde Groen-Blauwe zone;
 • het coördineren van de (vergunning)aanvragen voor tijdelijk gebruik van ruimte in het plangebied in het kader van een formele werkterreinprocedure, stemt deze af met betrokkenen bij het projectbureau en handelt deze administratief af;
 • het controleren op naleving van de gemaakte afspraken met nutsbedrijven, ontwikkelaars en bouwaannemers rondom (tijdelijk) uitgegeven werkterreinen in het kader van een formele werkterreinprocedure en actief handhaven hierop;
 • het communiceren met bewoners en andere belanghebbenden over omgevingsfactoren en/of klachten;
 • het praktisch ondersteunen van events met betrekking tot communicatie en marketing.
 • het fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle (nieuwe) bewoners, kaveleigenaren, aannemers, gasten en andere bezoekers van Westergouwe;
 • het adequaat signaleren en bijsturen in relatie tot omgevingsaspecten, ARBO en veiligheid;
 • het ondersteunen van de uitvoeringscoördinator en civiel manager met alle voorkomende werkzaamheden;
 • het waar nodig afstemmen van de onderhoudswerkzaamheden met de rest van het civiel team en andere leden van het Projectbureau.

Functie-eisen

Kerncompetenties

 • overtuigingskracht
 • resultaatgerichtheid
 • zorgvuldig in woord en geschrift
 • flexibele geest om snel te schakelen

Functiegerelateerde competenties

 • pragmatisch
 • probleemoplossend vermogen
 • transparant communiceren
 • nauwkeurigheid
 • flexibiliteit wanneer mogelijk, standvastig wanneer nodig
 • kostenbewustzijn

Inhoudelijke kennis en ervaring

 • begeleiden pacht en beheer van (openbare) ruimte
 • werken in zettingsgevoelig gebied
 • coördinatie Nutsbedrijven en bouwaannemers
 • minstens 5 jaar ervaring in vergelijkbare rollen en situaties
 • afhandeling vragen en klachten bewoners

Indicatief werk en denkniveau

 • werk en denkniveau MBO+ civiele techniek.

(Deel)projecten waar jij mee aan de slag gaat
Het onderhoud en beheer van een woon/ projectgebied, coördinatie Nutsbedrijven en bouwaannemers.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
Brief toevoegen

CV toevoegen