Functie-omschrijving

De afdeling Uitvoering Werken verricht naast taken op het gebied van bodem en infra ook taken op het gebied van openbaar vervoer en bereikbaarheid. In dit vakgebied zijn de laatste jaren grote veranderingen op gang gekomen. In het moderne denken over mobiliteit gaat het om het faciliteren van de burger bij zijn of haar maatwerkoplossingen voor de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Scherp houden wat dat voor de provincie en haar externe partners betekent en het zorgen voor draagvlak en samenhangende acties, is de kern van het moderne vakgebied vanconcessiemanager binnen onze afdeling. Voor het invullen van deze nieuwe opgave zoeken wij een tijdelijke concessiemanager.

Deconcessiemanager is de verbindende schakel tussen de inhoudelijke vakgebieden op het gebied van mobiliteit, zowel binnen de provincie als in de regio’s. Alsconcessiemanager werk je nauw samen met collega’s vanuit beheer, regiocoördinatoren, vervoerbedrijven en gemeenten.

Verantwoordelijkheden

Deconcessiemanager richt zich als inhoudelijk – vervoerkundig – specialist op de inhoud van de ontwikkelingen. Hij/zij weet deze te vertalen naar concrete acties gericht op het realiseren van de randvoorwaarden voor de regionale bereikbaarheid. Op basis van inhoudelijke kennis van zaken beïnvloedt, dan wel stuurt, hij/zij hoe de samenhang gepland en ontwikkeld wordt tussen de diverse modaliteiten en nieuwe vormen hiervan. Hierbij is oog voor zaken waar de provincie zelf voor verantwoordelijk is (hoofdnet OV en provinciale weginfra) alsook onderdelen waar onze externe partners kunnen bijdragen (verzorgen flexnet).

De resultaten die je gaat bereiken formuleer je samen met collega’s, externe partners en het management op basis van de uitwerking van de OV visie die recent door GS is vastgesteld.

Inhoudelijk richt je je daarbij op:

  • Het vertalen van beleid vanuit de Gelderse OV-visie naar praktische uitvoeringsplannen voor dienstregelingsjaar N+1;
  • Het toetsen van draagvlak voor deze plannen bij gemeenten en belangenverenigingen;
  • Het afstemmen van provinciale uitvoeringsplannen (o.a. fiets, wegenbouw) op OV en v.v.;
  • Het inventariseren van gemeentelijke plannen rondom mobiliteit en beoordelen van de impact op het provinciale OV;
  • Het zorgdragen voor afstemming tussen flexnet en vastnet (en straks ook de basismobiliteit).

Functie-eisen

Je beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met concessiebeheer van het Openbaar Vervoer in het kader van de Wet Personenvervoer 2000. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal één opdracht/project waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Benoem ook in welke rol de gevraagde ervaring is opgedaan, met aandacht voor het bereikte resultaat..

Je beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met het implementeren van flexibele mobiliteitsdiensten. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal één opdracht/project waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Benoem ook in welke rol de gevraagde ervaring is opgedaan, met aandacht voor het bereikte resultaat.

Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar politiek-bestuurlijke ervaring (opgedaan in de periode 2012-2019) binnen een provinciale organisatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
Brief toevoegen

CV toevoegen