Functie-omschrijving

Wij zijn voor een opdrachtgever op zoek naar een Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Opdachtomschrijving:

Het initiëren en/of ontwikkelen van extern gericht beleid op het gebied van Ruimtelijke Ordening en meerdere samenhangende beleidsterreinen met bestuurlijke en maatschappelijke impact. Daarbij gaat het onder meer om de zorg voor afstemming en samenhang ten aanzien van beleid dat strategisch dan wel tactisch van aard is en een middellange doorlooptijd heeft. Daarbij worden bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen betrokken en kan sprake zijn van tegenstrijdige belangen.

Specifieke resultaatgebieden:

 • Bewaken en ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit.
 • Ontwikkelen van ruimtelijke plannen.
 • Advisering t.a.v. ruimtelijke plannen en partiële plannen.
 • Mede opstellen van de omgevingsplannen.
 • Leveren van technische input voor bezwaarprocedures.
 • Verzorgen van de informatievoorziening t.b.v. de ODG.

Functie-eisen

 • Je hebt succesvol een relevante HBO-opleiding afgerond
 • Je hebt tenminste 3 jaar recente werkervaring op het taakveld Ruimtelijke Ordening
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwerpen van bestemmingsplannen voor bedrijfsterreinen
 • Je hebt ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen waarbij geluidszonering een rol speelt.
 • Je hebt ervaring in het werken met diverse stakeholders met tegengestelde belangen

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
Brief toevoegen

CV toevoegen