Functie-omschrijving

Je wordt ingezet als civiel specialist en adviseert over technische (uitdagende) civiele/waterbouwkundige vraagstukken, betreffende de nieuwbouw van sluis II en de afbouw van Sluis III en het tussenliggende kanaalpand. Je bent verantwoordelijk voor inhoudelijke expertise, advisering en inbreng t.a.v. effecten en techniek. Dit gedurende contractvormings-, aanbestedings-, uitvoerings- en overdrachtsfase van het project.

Ook begeleid je het technische deel van uitbestedingen van opdrachten vanuit jouw vakgebied.

Je verzamelt, analyseert en beoordeelt KlantEisenSpecificaties, bewerkt projectgegevens en formuleert (functionele) specificaties. Je zorgt voor projectspecificaties en ziet erop toe dat de vastgestelde kaders worden toegepast. Ook stel je uitgangspuntennotities, systeemspecificaties op en levert onderbouwende gegevens voor onkostenramingen. Je toetst ontwerpen en berekeningen op kwaliteit, neemt contractproducten af en evalueert de (uitbestede) werkzaamheden. Resultaten leg je vast in rapportages. Je beoordeelt oplever- en afleverdossiers, signaleert risico’s en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen.

Als het om civiele constructies gaat, ben jij het aanspreekpunt voor projectteamleden en de gesprekspartner voor de opdrachtnemer. Je stemt intensief af met de leden van het projectteam en de TM over ontwerp, effecten en techniek.

Functie-eisen

  • Je hebt een afgeronde opleiding op hbo-niveau in de richting civiele techniek of vergelijkbaar.
  • Je hebt meerjarige ervaring op een waterbouwkundig sluizen project in uitvoering.
  • Je hebt aantoonbare meerjarige ervaring op het gebied van civieltechnische advisering.
  • Je hebt meerjarige ervaring met het uitzetten van berekeningen van civiele constructies en het toetsen er van.
  • Je bent bekend met systems engineering, systeemgerichte contractbeheersing, de RAMS-methodiek, milieu- en omgevingsaspecten, en data- en assetmanagement.
  • Je hebt basiskennis van relevante contractvormen en het opstellen van civiele contractonderdelen.
  • Je hebt kennis en ervaring met het werken in een IPM-team.
  • Je hebt inzicht in en kennis van aanleg en onderhoud.
  • Je hebt kennis en ervaring met de werkwijze van RWS in GWW-projecten.
  • Je bent in het bezit van VCA VOL.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
Brief toevoegen

CV toevoegen