Wilma Koers

Wilma Koers werkt sinds 1 februari bij Syntraal als financieel deskundige projectbeheersing. “Ik ben mede verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de realisatie middels analyses en advisering. Het past mij, het inzetten en onderdeel zijn van een gemotiveerde groep.”

"Wat ik aan Syntraal waardeer is de collegialiteit, het wij gevoel."

Wilma Koers 
 
Financieel Medewerker Projectbeheersing

Het administratieve en commerciële
Ik ben altijd bezig geweest met het administratieve en commerciële. Dat heb ik van huis uit ook meegekregen. Mijn ouders waren zelfstandigen. Ik ben ooit begonnen met MMO, de detailhandelsschool. Na het voltooien van de opleiding kon je voor jezelf beginnen. Ik wist op dat moment nog niet wat ik wilde. Toen heb ik MEAO gedaan. Uiteindelijk ben ik na een aantal omzwervingen bij een adviesbureau terecht gekomen.

Een nieuwe uitdaging
In 2004 ben ik begonnen als project administrateur bij Tauw, op de vestiging Assen. Door de jaren heen breidden mijn werkzaamheden zich uit en kreeg ik ook werk op andere vestigingen en afdelingen. Zodoende kwam ik bij de nieuwe eenheid TFS terecht. Met de tijd werd TFS steeds groter en kwam er steeds meer werk dus ben ik in 2017 volledig voor TFS aan de slag gegaan. In 2018 was de verzelfstandiging van TFS naar Syntraal. Een nieuwe onderneming en uitdagingen daar wilde ik wel graag aan meewerken, dus ik gaf aan dat ik graag wat wilde betekenen. Toen heb ik intern gesolliciteerd bij Syntraal op financieel deskundige projectbeheersing. Dat doe ik nu per 1 februari.

“Ik ben de spin in het web bij de financiën voor Syntraal.”

Signalerende functie
In mijn vorige rol was mijn hoofdtaak alles wat met factureringsprocessen te maken heeft. Met de functie die ik nu heb werk op het projectbeheersingsproces: financieel management op operationeel niveau. Naast net verwerken van de financiële gegevens zorg ik voor het integreren van informatie, bewerken en analyseren van deze gegevens en leg verbanden. De gegevens en overzichten rapporteer ik aan en adviseer de manager Projectbeheersing en zijn projectteam(s) over de beheersing van hun processen. Ik heb een signalerende functie naar het project- en management team toe. Op basis van mijn adviezen worden beslissingen over beheersmaatregelen genomen.

Ingewikkelde projecten
In principe is geen enkel project mij onbekend. Ik ben ook het aanspreekpunt voor projectleiders. Eigenlijk ontzorg ik op veel delen de projectleiders ook, die zijn natuurlijk eindverantwoordelijken. Maar het financiële gedeelte, daar ben ik voor. Op ingewikkeldere projecten wordt mijn rol interessanter en in mijn ogen de mooiste rol. Hoe meer stakeholders in een project hoe complexer de beheersing hoe belangrijker mijn inventarisaties, analyses, monitorgegevens, dreigende issues en voorstellen. Dat bevalt me ontzettend goed.